EM: Jāpārstrukturē ekonomika un jāvienkāršo uzņēmējdarbības atbalsta programmas Новости

EM: Jāpārstrukturē ekonomika un jāvienkāršo uzņēmējdarbības atbalsta programmas

Вторник, 16 февраля, 2021

Turpmākajos gados ir jāpārstrukturē ekonomika un jāvienkāršo uzņēmējdarbības atbalsta programmas, teikts Ekonomikas ministrijas (EM) izstrādātajās "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2021.-2027.gadam".

EM norāda, ka Covid-19 radītās krīzes sekas un makroekonomiskās prognozes turpmākajiem gadiem ir neskaidras, vienlaikus Covid-19 seku novēršana būs vairāku gadu ilgs process, kura gaitā vajadzēs atjaunot un pārstrukturēt visu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ekonomiku, ņemot vērā pārmaiņas starptautiskajā darba dalīšanā un krīzes atšķirīgo ietekmi uz ES dalībvalstīm un to reģioniem.

"Ir svarīgi īstenot pārdomātus ieguldījumus jomās, no kuru veiktspējas vistiešāk ir atkarīga sabiedrības drošība un veselība, kā arī Covid-19 seku mazināšana, tas ir veselības aprūpē un slimību profilaksē, mūžizglītībā, zinātnē un pētniecībā, īpaši biomedicīnā, civilajā aizsardzībā, sevišķu uzmanību pievēršot materiālajām rezervēm un vietējās pārtikas nodrošinājumam, individuālajā drošumspējā," pauž ministrijā.

Tāpat EM norāda, ka krīzes seku likvidēšanai un tautsaimniecības ilgtspējas attīstībai ir svarīgi pilnveidot un vienkāršot jau esošās atbalsta programmas uzņēmējdarbības tehnoloģiju attīstības instrumentos, pilnveidojot un vienkāršojot atbalsta procesus, kā arī meklēt jaunas atbalsta iespējas.

"Ir jāvienkāršo arī komunikācijas paņēmieni, kas ļautu veicināt uzņēmēju un plašākas sabiedrības izpratni par nacionālās industriālās politikas mērķiem, paredzamajām attīstības perspektīvām, piedāvātajiem publiskā atbalsta instrumentiem. Izpratne veicinās iesaisti, atbalstu un nacionālā līmeņa mobilizēšanās iespējas," atzina ministrijā.

Lai mazinātu Latvijas eksportspējas kritumu ilgtermiņā, kā arī, lai pēc iespējas ātrāk atgrieztos ne tikai pie pirmskrīzes līmeņa, bet arī to pārsniegtu, EM uzskata, ka ir jāīsteno savlaicīga eksporta tirgus konkurentus apsteidzoša stratēģija. Tā ietver pasākumus, kas vērsti uz eksportspējīgo industriju un ar nākotnes izaugsmes potenciāla pazīmēm identificējamu industriju vai nišu atbalstu, pārorientāciju pieaugušo izglītības piedāvājumā, finansējuma pieejamības nodrošinājumu pētniecībai un attīstībai un tās rezultātu - produktu komercializācijai un virzīšanai tirgū.

Jau ziņots, ka Ministru kabinets ceturtdien, 11.februārī, apstiprināja EM izstrādātās "Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam", cerot palielināt eksporta apmēru līdz 27 miljardiem eiro 2027.gadā. Pamatnostādnes aptver visas tautsaimniecības nozares un nosaka ekonomikas izaugsmes mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem septiņiem gadiem.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 лет 1 месяц 18 дней на портале
Был онлайн 19 марта в 15:16
Строительный поисковик