Jelgavas novadā augs maksa par atkritumu izvešanu Ziņas

Jelgavas novadā augs maksa par atkritumu izvešanu

Trešdiena, 3 jūlijā, 2024

 Paaugstinoties nešķirotu sadzīves atkritumu noglabāšanas tarifam atkritumu poligonā "Brakšķi", Jelgavas novada iedzīvotājiem augs atkritumu apsaimniekošanas maksa, aģentūru LETA informēja novada pašvaldībā.

No 21.jūlija izmaiņas būs SIA "Clean R", bet no 1.augusta - SIA "Jelgavas novada KU" pakalpojumu sniegšanas teritorijās.

Atkritumu poligonā "Brakšķi" jaunais tarifs no 21.jūlija palielinās par 9%, salīdzinot ar spēkā esošo, un noteikts 148,81 eiro par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) līdzšinējo 135,73 eiro vietā.

"Clean R", kas Jelgavas novadā nodrošina atkritumu apsaimniekošanu Ozolnieku, Cenu un Salgales pagasta teritorijās, jaunais aprēķins nešķirotajiem atkritumiem noteikts 26,86 eiro par kubikmetru (m3) bez PVN. Līdz šim tas bija 25,42 eiro/m3 bez PVN.

Savukārt "Jelgavas novada KU", kas nodrošina sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu Jelgavas novada Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas un Zaļenieku pagastu administratīvajās teritorijās - maksa noteikta 35,12 eiro/m3 bez PVN līdzšinējo 33,62 eiro/m3 bez PVN vietā.

Uzņēmumi nodrošina pakalpojumus saskaņā ar teritorijām, kas bija pakalpojumu sniegšanas zonas pirms administratīvi teritoriālās reformas.

Maksa mainās arī par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu, jo to nosaka 60% apmērā no nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas. "Brūnās miskastes" jeb dalīti savāktajiem bioloģiskajiem atkritumiem "Jelgavas novada KU" apsaimniekošanas teritorijās maksa būs 21,12 eiro/m3 bez PVN, bet "Clean R" teritorijās - 16,12 eiro/m3 bez PVN.

Kopumā maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido divas komponentes - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos, kas ietver arī dabas resursu nodokli, un pašvaldības lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām. Ja mainās tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, atkritumu apsaimniekotājs iekļauj apstiprināto tarifu atkritumu apsaimniekošanas maksā ar tā spēkā stāšanās dienu.

Atkritumu noglabāšanas izmaksu būtiskais pieaugums palielina maksu par nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tāpēc pašvaldība aicina iedzīvotājus arvie

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 gadu 5 mēnešu 21 diena portālā
Bija online 21 jūlijā 16:38
Meklētājs būvniecības nozarē