Vai dzīvokļa remonts jāsaskaņo ar kaimiņiem? Aktuālie padomi

Vai dzīvokļa remonts jāsaskaņo ar kaimiņiem?

Piektdiena, 4 augustā, 2017

Jebkuram dzīvokļa iemītniekam reiz nācies aizspiest ausis un dusmās nolamāt kaimiņu, kurš pilnīgi nejēdzīgā brīdī aiz sienas izdomājis urbt caurumus. Lai pēkšņi remonta trokšņi netraucētu ierasti mierīgo dienas ritmu, par tiem iepriekš vēlams brīdināt kaimiņus.

Kādi noteikumi jāievēro?

Eversheds Sutherland Bitāns juriste Zanda Zaļuma atgādina, ka jebkura veida darbu veikšanā, pirmkārt, ir jāievēro vispārējie normatīvie akti par troksni noteiktās diennakts stundās un atkritumu apsaimniekošanu.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 4. pielikumu dzīvojamās telpās un guļamtelpās no plkst.07.00 līdz 23.00 trokšņa robežlielums ir 35dBA, bet nakts laikā no plkst.23.00 līdz 07.00 – 30dBA. Tas nozīmē, ka arī dienas laikā nedrīkst pārlieku daudz trokšņot.

Savukārt remontdarbu laikā radušies būvniecības atkritumi tiek uzskatīti par bīstamiem, jo tie var saturēt videi un cilvēka veselībai bīstamas vielas. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā nav minēts, ka nama pārvaldniekam jānodrošina bīstamo atkritumu savākšana, tāpēc par būvgružu utilizāciju tev jāparūpējas pašam.

Kādi remontdarbi jāsaskaņo ar kaimiņiem?

Normatīvie akti tiešā veidā nenosaka, kā remontdarbi būtu skaņojami ar kaimiņiem, nama apsaimniekotāju vai pārvaldnieku, taču tas var būt atrunāts nekustamā īpašuma apsaimniekošanas vai pārvaldīšanas līgumā, kā arī īpašuma iekšējās kārtības noteikumos.

Šajos dokumentos var būt paredzētas gan diennakts stundas, kad remontdarbu veikšana ir pieļaujama, gan nepieciešamie saskaņojumi un informācijas sniegšanas pienākums, gan arī citi, ar remontdarbu veikšanu saistīti praktiskas dabas jautājumi. Parasti par plānotajiem remontdarbiem pārējie dzīvokļa īpašnieki jābrīdina vismaz dažas dienas iepriekš, lai viņi attiecīgi varētu plānot savu dienaskārtību.

Bieži vien šādos dokumentos tiek noteiktas arī finansiāla rakstura sankcijas par noteikumu neievērošanu.mLai neiedzīvotos liekās problēmās, pirms remontdarbu veikšanas būtu ieteicams sazināties ar nekustamā īpašuma apsaimniekotāju vai pārvaldnieku un noskaidrot, kādas prasības ir attiecināmas uz konkrētu pārbūves darbu veikšanu.

Ja vien dzīvokļu īpašnieku biedrība nav lēmusi citādi, tev ir tiesības bez saskaņošanas ar citiem dzīvokļu īpašniekiem pārbūvēt savu īpašumu, ja tas neskar kopīpašumā esošo daļu (ārsienas, iekšējās slodzi nesošās sienas, dzīvokļus norobežojošās sienas, starpstāvu pārsegumus, skaņas izolācijas slāņus, bēniņus, kāpņu telpas, pagrabtelpas, inženierkomunikāciju sistēmas utml.) vai citus dzīvokļu īpašumus.

Nopietnākiem būvniecības darbiem, kuru veikšanai nepieciešama būvatļauja, būs nepieciešams arī citu dzīvokļu īpašnieku saskaņojums.

Avots: dzivenotiek.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
3 gadi 11 mēnešu 23 dienas portālā
Bija online 21 janvārī 11:28
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas