LBS pārstāvji apmeklē Jēkabpili Ziņas

LBS pārstāvji apmeklē Jēkabpili

Piektdiena, 13 maijā, 2022

10.maijā, Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits, LBS izpilddirektors Ilmārs Leikums un LBS Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas (BSSI) juriste Zita Zaharenko apmeklēja Jēkabpili, kur tikās ar Jēkabpils novada vadības un būvvaldes pārstāvjiem un vietējiem būvinženieriem. 

Šāda tikšanās tika plānota jau pagājušajā rudenī, diemžēl Covid-19 situācijas dēļ to nācās pārcelt. Tikšanās mērķis bija pastāstīt par LBS valdes un biedru aktivitātēm nozares likumdošanas sakārtošanas jomā, kā arī uzklausīt Jēkabpils novada vadības un būvspeciālistu ieskatu par situāciju un attīstības perspektīvām novadā pēc novadu reformas, kā arī uzklausīt būvvaldes un būvspeciālistu sasāpējušos jautājumus un  aktivizēt savstarpējo sadarbību to risināšanā.

Tikšanās ar pašvaldību vadītājiem, būvvalžu pārstāvjiem un LBS biedriem reģionos ir viens no LBS valdes darbības virzieniem. Sanāksmi pēc LBS vadības iniciatīvas palīdzēja organizēt LBS reģionālās kopas vadītāja, Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes projektu vadības nodaļas būvinženiere Anita Vanaga. Tajā piedalījās novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Kārlis Stars, Attīstības pārvaldes vadītājs Ilmārs Luksts, būvvaldes vadītāja Inga Līce-Vilciņa un vairāki būvspeciālisti.

Tikšanās gaitā Raimonds Eizenšmits iepazīstināja klātesošos ar LBS dibināšanas un atjaunošanas vēsturi, darbības mērķiem un virzieniem, kā arī sadarbības partneriem. Viņš informēja klātesošos par aktualitātēm nozares likumdošanā, pie kā pašlaik strādā LBS pārstāvji dažādās darba grupās, Būvindustrijas lielās balvas pasniegšanas organizēšanu, līdzdalību konkursu Energoefektīvākā ēka Latvijā un Gada labākā būve Latvijā organizēšanā.

Ilmārs Leikums iepazīstināja klātesošos ar LBS BSSI darbību, prasībām, ko sertificēšanas institūcijai un būvspeciālistiem nosaka Ministru kabineta 169.noteikumi un Ekonomikas ministrijas Deleģēšanas līgums. Tika pārrunāti būvspeciālistu prakses uzraudzības jautājumi un problēmas. Tika uzsvērts, ka visas ar sertifikāta iegūšanu un uzturēšanu saistītās darbības tiek reģistrētas BIS, un būvspeciālistiem pašiem laikus jāievada BIS dati par savu būvpraksi un profesionālo pilnveidošanos. Bieži vien būvspeciālisti sasparojas šajos jautājumos tikai pēc tam, kad saņēmuši atgādinājumu no BSSI eksperta. Klātesošo uzmanība tika vērsta uz to, kādas sūdzības tiek saņemtas par būvspeciālistiem, kā tās izskata un kādus lēmumus pieņem BSSI sūdzību izskatīšanas komisija.

Turpinājumā Jēkabpils būvvaldes vadītāja Inga Līce-Vilciņa iepazīstināja ar situāciju būvniecībā pēc platības trešajā lielākajā Latvijas pašvaldībā, ar sāktajiem un arī nesen pabeigtajiem būvobjektiem. Viņas stāstīto papildināja Kārlis Stars.

Tika pārrunāti vairāki jautājumi par būvizmaksu straujo sadārdzinājumu, problēmām un šķēršļiem, ar kādiem Attīstības pārvalde kā pasūtītāja sastopas būvniecības iepirkumos, kad iepirkumu likums neatļauj svītrot no pretendentu saraksta pretendentus, ar kuriem pašvaldībai ir bijusi negatīva sadarbības pieredze. Tika pārrunāti konkrēti gadījumi ar iepriekš prognozētiem sliktiem rezultātiem, kas noveduši pat pie līgumu laušanas un objektu nepabeigšanas.

Sertifikācijas un būvprakses apliecināšanas jomā Anita Vanaga aktualizēja jautājumu par pašvaldībā strādājošajiem būvinženieriem, kas veic būvobjektu uzraudzību jau no būvprojektēšanas sākšanas un seko līdzi visam procesam līdz objektu nodošanai, pēc būtības pildot mums zināmo inženierkonsultanta darbu. Tajā pašā laikā šie būvinženieri kā pašvaldības darbinieki nav būvniecības procesa dalībnieki, un viņu būvprakse netiek ieskaitīta. Ir skaidrs, ka kopīgi jāstrādā pie šī jautājuma risināšanas, par ko arī vienojās klātesošie.

Pēc tikšanās LBS pārstāvjiem bija iespēja apmeklēt Jēkabpils vēstures muzeju, kas iekārtots Krustpils pilī. Ar ekspozīciju un lieliski izbūvētajām telpām viesus iepazīstināja muzeja direktore Inese Berķe.

Turpinājumā viesus ar mūsdienīgo un augstā kvalitātē uzbūvēto Jēkabpils sporta kompleksu iepazīstināja tā vadītājs Jānis Koļesinskis.

Pirms mājupceļa LBS pārstāvji vēl piestāja uzņēmumā Jēkabpils PMK, kura valdes priekšsēdētājs Māris Dimants pastāstīja par uzņēmuma darbiem, attīstību un grūtībām, ar kādām jāsastopas. Tālāk valdes loceklis, vadošais būvspeciālists Arnis Putniņš izrādīja uzņēmuma būvizstrādājumu klāstu un iepazīstināja ar nesen atklāto CLT paneļu ražotni, piebilstot – lai uzņemtu pilnus ražošanas apgriezienus, jāiegādājas un jāuzstāda vēl dažas iekārtas.

LBS pārstāvju vizīte Jēkabpilī bija noderīga gan vienai, gan otrai pusei, un LBS var būt lepna par savu biedru un arī citu būvinženieru veikumu.

Foto no vizītes Jēkabpilī skatiet ŠEIT.
Vineta Silberga @vineta_silberga
https://www.buvbaze.lv/vineta_silberga/
6 gadu 9 mēnešu 9 dienu portālā
Bija online 25 augustā 12:04
Meklētājs būvniecības nozarē