Uzņēmējdarbības vides pastāvīga pilnveidošana nodrošina uzņēmēju apmierinātību ar komercdarbības vides regulējumu Latvijā Ziņas

Uzņēmējdarbības vides pastāvīga pilnveidošana nodrošina uzņēmēju apmierinātību ar komercdarbības vides regulējumu Latvijā

Svētdiena, 27 maijā, 2018

Prezentējot OECD veiktā pētījuma “Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā” rezultātus, OECD eksperti uzsvēra, ka Latvija ir visstraujāk augošā ekonomika Eiropā, kas radījusi pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi.

OECD atzinīgi novērtēja Latvijā pastāvīgi veiktās reformas komercdarbības vides uzlabošanā, īpaši uzsverot Uzņēmējdarbības vides pilnveidošanas pasākumu plāna īstenošanu un valsts uzraudzības iestāžu darbībā ieviesto klientu apkalpošanas principu “Konsultē vispirms”. Vienlaikus OECD iesaka turpmāk stiprināt tiesiskumu, līdz ar to veicinot iekļaujošu izaugsmi un nodrošinot vēl pievilcīgāku komercdarbības klimatu.

OECD vērtējums apliecina, ka Ekonomikas ministrijas veiktās reformas ir atbilstošas uzņēmēju vajadzībām un izvēlētie instrumenti nodrošina uzņēmēju aktīvu iesaisti politikas izstrādā un pastāvīgā uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, kas to padara pievilcīgāku ne tikai pašmāju uzņēmējiem, bet arī ārvalstu investoriem.

Pētījumā uzsvērts, ka Latvija, salīdzinot ar citām dalībvalstīm, visvairāk ņēmusi vērā OECD Ziņojumā par izaugsmi (Gowing for Growth) identificētās strukturālo reformu prioritātes. Tāpat pētījumā sniegtas rekomendācijas turpmākajiem uzlabojumiem.

Pētījumā OECD norāda, ka Latvijā šobrīd prioritāri risināmi jautājumi ir:

  • ieviest mūsdienīgu pieeju komerctiesībām;
  • pārskatīt komercdarbībai izvirzītās formālās prasības, piemērojot tās šodienas tehnoloģiju laikmeta tendencēm;
  • uzlabot reformu tempu un likumu pieejamību;
  • īstenot papildu administratīvā sloga mazināšanas stratēģijas;
  • stiprināt pārvaldības nozīmi komercdarbībai draudzīgās institūcijās.

OECD pētījums “Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā” šā gada 23. maijā tika prezentēts Saeimā. Pasākuma atklāšanas uzrunā arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsvēra, ka “gandarījumu sagādā OECD pētījumā atzinīgi novērtētie sasniegumi elektronisko pakalpojumu pieejamībā, publisko iestāžu darbībā ieviestais princips “konsultē vispirms”, kā arī tas, ka uzņēmēji, kas iesaistījušies pētījumā, kopumā ir apmierināti ar komercdarbības vides regulējumu Latvijā. Tomēr pašapmierinātībai nav vietas, un daudz labu darbu mums vēl ir priekšā”.

Pētījumu “Tiesiskums komercdarbībai un iekļaujošai izaugsmei Latvijā” OECD veica sadarbībā ar valsts institūcijām Latvijā un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām. Tāpat pētījumā izmantoti dati, kas iegūti OECD tiešsaistes aptaujā, kurā piedalījās uzņēmēji, kuri darbojas Latvijā (aptuveni 300 respondentu), kā arī konsultācijās, kurās bija iesaistīts plašāks personu (valdības un nevalstiskā sektora pārstāvju) loks.

Avots: em.gov.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 3 mēneši 28 dienu portālā
Bija online 29 maijā 16:29
Meklētājs būvniecības nozarē