Atbalsta četru koku ciršanu šķeldas katlu mājas izbūvei Liepājā Ziņas

Atbalsta četru koku ciršanu šķeldas katlu mājas izbūvei Liepājā

Pirmdiena, 5 decembrī, 2022

Liepājas Apstādījumu uzraudzības komisija atbalstījusi četru koku ciršanu šķeldas katlu mājas izbūvei, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas būvvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Liepājas Apstādījumu uzraudzības komisija iepazinusies ar sabiedrības izteikto viedokli publiskajā apspriešanā par koku ciršanas ieceri, plānojot šķeldas katlu mājas būvniecību Slimnīcas ielā 2.

Freidenfelde atgādina, ka, izstrādājot būvprojektu, SIA "UPB Projekti" vērsās pašvaldībā, prasot atļauju paredzēt deviņu koku ciršanu, lai varētu pilnvērtīgi izbūvēt šķeldas noliktavu, katlu māju un tam nepieciešamo infrastruktūru. Apstādījumu uzraudzības komisija secināja, ka, atbilstoši normatīvajiem aktiem, par četru koku ciršanu nepieciešams uzklausīt sabiedrības viedokli, organizējot publisko apspriešanu. Pārējo piecu koku celma caurmērs ir mazāks par 20 centimetriem un to ciršanai nav nepieciešama pašvaldības atļauja.

Līdz ar to, no 14. līdz 23.novembrim publiskajai apspriešanai tika nodota četru koku - trauslā vītola, parastās priedes un divu purva bērzu - nozāģēšanas iecere, kas atrodas plānotās katlu mājas laukuma un ceļa vietā. Apspriešanā piedalījās četri respondenti. Viens no tiem izteica atbalstu, norādot, ka priecājas par infrastruktūras attīstību rajonā, kurā iegādāts īpašums, cits respondents nepiekrīt iecerei, paužot vispārīgu viedokli, ka ir pret koku ciršanu pilsētā. Kāds respondents daļēji atbalsta ieceri, jo saprotot, ka katlu mājas izbūve ir nepieciešama, bet vienlaikus ierosina viena nocirsta koka vietā iestādīt vietā divus citus, bet kāds cits iedzīvotājs savu viedokli nav noformulējis un izteicis līdz galam.

Apstādījumu uzraudzības komisija, izskatot koku ciršanas ierosmi atkārtoti, pieņēma galējo lēmumu - konceptuāli atbalstīt trauslā vītola, parastās priedes un divu purva bērzu ciršanu Slimnīcas ielā 2. Pieņemot lēmumu, komisija ņēma vērā gan publiskās apspriešanas rezultātus, gan arī atkārtoti izvērtēja projektētāja iesnieguma atbilstību normatīvajiem aktiem par sugu un biotopu aizsardzību un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, kā arī koku ainavisko, dendroloģisko un ekoloģisko nozīmīgumu un citus aspektus.

Šķeldas katlu māja un noliktava nepieciešama, lai mazinātu atkarību no dabasgāzes un nodrošinātu stabilu siltumapgādes pakalpojumu Liepājas reģionālajai slimnīcai un Zaļās birzes mikrorajonam. Projekts paredz uzbūvēt biomasas jeb šķeldas katlumāju ar slēgtu šķeldas noliktavu, svariem un izbūvēt piebraucamo ceļu.

Jau vēstīts, ka šī gada jūlijā SIA "Liepājas enerģija", izstrādājot būvniecības ieceri "Šķeldas noliktavas un katlu mājas būvniecība Slimnīcas iela 2" lūdza Apstādījumu uzraudzības komisijai lemt par koku ciršanu, par ko tika organizēta sabiedrības viedokļa noskaidrošana. Izstrādājot detalizētu projektu, konstatēts, ka nepieciešama vēl deviņu koku ciršana, lai varētu izbūvēt šķeldas noliktavu, katlu māju un tam nepieciešamo infrastruktūru.

LETA jau vēstīja, ka "Liepājas enerģija" dalībnieku sapulcē apstiprināja uzņēmuma 2021.gada pārskatu, lemjot pagājušā gada peļņu 1,39 miljonus eiro novirzīt jaunas biomasas katlu mājas būvniecībai Liepājā.

Šāds lēmums pieņemts, ņemot vērā dabasgāzes cenas straujo kāpumu, kā arī Krievijas iebrukumu Ukrainā, kas būtiski ietekmē energoresursu cenas un, iespējams, ietekmēs arī turpmāku pieejamību. Katlumājas būvniecība par 3,5% samazinās kopējo gāzes patēriņu, kura īpatsvars kurināmajā 2021.gadā bija 24%.

2021.gada neto apgrozījums bija 16,64 miljoni eiro, kas ir par 0,49 miljoniem eiro vairāk nekā iepriekšējā gada pārskata periodā. Ieņēmumu palielinājums ir saistīts ar vēsākiem laika apstākļiem.

Uzņēmuma īpašnieki ir AS "Latvenergo" - 51%, Liepājas dome - 39%, Guntaram Kokorevičam pastarpināti piederošā SIA "Enerģijas risinājumi" - 10%.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 11 mēnešu 26 dienu portālā
Bija online 18 janvārī 09:38
Meklētājs būvniecības nozarē