LTRK domnīca Futurum Latvia prezentēs pētījumu par valsts pārvaldes efektivitāti Ziņas

LTRK domnīca Futurum Latvia prezentēs pētījumu par valsts pārvaldes efektivitāti

Otrdiena, 8 novembrī, 2022

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) neatkarīgā domnīca Futurum Latvia ir izstrādājusi pētījumu par valsts pārvaldes efektīvu darbību konkurētspējas paaugstināšanai, tā rezultātu prezentācija un ekspertu diskusija norisināsies 9. novembrī LTRK namā, kā arī būs vērojama tiešsaistē.

Globalizācijas, digitālizācijas un straujo ekonomisko procesu ietekmē Latvijā, tāpat kā lielā daļā pasaules, notiek strauja attīstība un paradumu maiņa dažādās jomās. Lai neatpaliktu no globālajiem procesiem un attīstībā tiktu līdzi labklājīgākajām Eiropas valstīm, nepieciešama vieda pieeja un atbilstoša stratēģiskā plānošana. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam starp prioritārajiem attīstības virzieniem ir minēti ieguldījumi cilvēkkapitālā, inovatīva un eko-efektīva ekonomika, inovatīva pārvaldība un sabiedrības līdzdalība. Šo mērķu sasniegšanā liela loma ir valsts pārvaldei, tāpēc domnīca Futurum Latvia veica pētījumu “Valsts pārvaldes efektīva darbība konkurētspējas paaugstināšanai” ar mērķi noskaidrot valsts pārvaldes iestāžu efektivitātes rādītājus, procesu ātrumu un lietderību, kā arī orientāciju uz cilvēku, sabiedrību.

Pētījumā analizēti normatīvie dokumenti, statistikas dati, iepriekš veiktie pētījumi, kā arī veiktas fokusgrupas intervijas un ministriju pašvērtējuma rezultātu interpretācija. Atbilstoši izdarītajiem secinājumiem, ir izstrādāti īstermiņa un ilgtermiņa risinājumu ieteikumi valsts pārvaldes efektivitātes rādītāju uzlabošanai, kas nozīmētu nepārtrauktu ekonomisko izaugsmi un sabiedrības attīstību.

Valsts pārvaldes efektivitātes pētījuma prezentācija notiks 9. novembrī plkst. 10:00 – 12:00 LTRK namā, Kr. Valdemāra ielā 35, kā arī būs vērojama tiešsaistē LTRK Facebook profilā. Ekspertu diskusijā par pētījuma rezultātiem piedalīsies Ekonomikas ministrijas administrācijas vadītāja Dace Gaile, Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors Larijs Martinsons, Finanšu ministrijas vecākā eksperte stratēģiskās plānošanas un risku vadības jautājumos Marika Valdmane, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietniece nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktore Dace Pelēkā un Uzņēmumu reģistra Funkciju izpildes departamenta direktore Ruta Gorbunova – Meisīte. Pasākumu vadīs LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.

Aicinām medijus apmeklēt pētījuma prezentāciju un uzzināt plašāku ekspertu viedokli par valsts pārvaldes efektivitātes jautājumiem. Pieteikšanās dalībai pasākumā, rakstot uz aija.rumba@ltrk.lv vai zvanot 29385117.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība, kurā apvienojušies tuvu 6000 biedru (3000 individuālie uzņēmumi un 3000 biedru no uzņēmēju biedrībām) LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2020. gadā pārsniedza 17,8 miljardus eiro.

LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs.

LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un divdesmit miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) - biedre.

Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80. gadu!

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 3 dienas portālā
Bija online 31 janvārī 19:38
Meklētājs būvniecības nozarē