Liepājas ostā Jauns dzelzceļš simts dienās Ziņas

Liepājas ostā Jauns dzelzceļš simts dienās

Otrdiena, 21 novembrī, 2017

Liepājas ostā norit jauna dzelzceļa sliežu ceļa izbūve. Tā ir viena no apjomīgā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā Liepājas ostas sauszemes pievedceļu attīstības projekta sadaļām.
Šobrīd tiek īstenots ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības pirmais etaps, kas paredz dzelzceļa pārmijas pārbūvi Sliežu ielā un jauna dzelzceļa Nr. 34 būvniecību līdzās Brīvostas ielai.
Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Arnis Mazalis skaidro, ka jaunais sliežu ceļš būs pieslēgts ostas Rietumu parka dzelzceļam, tādējādi palielinot vagonu apkalpošanas jaudu. "No dzelzceļa stacijas šeit atved un izvieto vagonus, ko tālāk ved uz stividorkompāniju apsaimniekotajām teritorijām. Parkā izbūvēs arī apgaismojumu," savukārt pastāsta SEZ dzelzceļa būvinženieris Viesturs Romanovs.
Būvdarbus veic SIA ražošanas komercfirma "Transceltnieks", kas šoruden uzvarēja SEZ pārvaldes rīkotajā iepirkumā. Pārmijas un dzelzceļa būvdarbi kopumā izmaksās aptuveni 980 tūkstošus eiro, bet kopā ar būvuzraudzības tēriņiem – vairāk nekā miljons eiro. Būvdarbi, saskaņā ar līgumu, jāīsteno simts dienās. Tie notiek, nepārtraucot dzelzceļa satiksmi, kas gada nogalē ir īpaši intensīva. "Diennaktī vidēji pienāk trīs četri vilcieni, katrā sastāvā ir 60 vagoni. Salīdzinoši vasaras sezonā reizēm pienāk tikai viens vilciens," norāda V. Romanovs.
Dzelzceļa pārbūve turpināsies arī otrajā etapā. Kopumā ostā tiks izbūvēti jauni sliežu ceļi gandrīz divu kilometru garumā, kā arī pārbūvētas vairākas pārmijas. Šobrīd Liepājas SEZ apkalpo dzelzceļa infrastruktūru kopumā 20 kilometru garumā.
Sauszemes pievedceļu attīstības projekts paredz arī Brīvostas ielas pārbūvi – papildu brauktuves joslas izbūvi (posmā pirms iebraukšanas SIA "Terrabalt" teritorijā izveidojot četras braukšanas joslas), esošās brauktuves seguma atjaunošanu, gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi, bet ceļa posmā līdzās dzīvojamām mājām cels sienu, lai mazinātu transporta trokšņus.
Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 6,3 miljoni eiro.
Kā portālam pastāstīja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga ratniece-Kadeģe, bez jau uzsāktā sliežu ceļa izbūves Rietumu parkā, ES Kohēzijas fonda projekts “Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība” paredz vēl viena dzelzceļa Rietumu parka savienojuma izveidi ar Liepājas staciju un veikt esošo sliežu ceļu pārmiju pie iebraukšanas ostas teritorijā pārbūvi un pārbrauktuvju rekonstrukciju, izbūvējot signalizāciju ar luksoforiem un automatizēto barjeru. Dzelzceļa infrastruktūras būvniecības izmaksas novērtētas 3 716 000 EUR apmērā, bet pirmā posma izmaksas kopā ar būvuzraudzību veido izmaksas ~1 milj. EUR.
Dzelzceļa sliežu ceļu izbūves darbus veic SIA RKF “Transceltnieks”, kas iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumus Liepājas speciālas ekonomiskās zonas pārvaldes atklātajā iepirkumā „Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstības 1.etaps”.
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde ir sagatavojusi un iesniegusi vēl divus projektus ES Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai - “Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana” un “Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana”. Kopumā visu ES Kohēzijas fondu projektu finansēšanai nepieciešamā summa ir 41 000 000 EUR, no kuras 32 304 208 EUR ir plānots piesaistīt kā Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Avots: liepajniekiem.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 mēnesis 27 dienu portālā
Bija online 28 martā 17:06
Meklētājs būvniecības nozarē

Pakalpojumu atlase pēc tēmas