Rīgas ūdens aicina Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimju iedzīvotājus nekavēties ar pieslēgšanos centralizētajiem inženiertīkliem Ziņas

Rīgas ūdens aicina Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimju iedzīvotājus nekavēties ar pieslēgšanos centralizētajiem inženiertīkliem

Piektdiena, 12 jūnijā, 2020

SIA "Rīgas ūdens" aicina Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimju iedzīvotājus nekavēties ar pieslēgšanos centralizētajiem inženiertīkliem un savlaicīgi pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu, aģentūru LETA informēja uzņēmuma pārstāvis Arturs Mucenieks.

Līdz 30.septembrim nekustamo īpašumu īpašnieki, pievienojot savas dzīvojamās mājas centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkliem, var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu būvdarbu izdevumu kompensēšanai. 

Šī programma attiecas tikai uz tiem Mārupes, Katlakalna un Bolderājas apkaimju rajoniem, kuros atzari šādu pieslēgumu izveidei tika izbūvēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta" ietvaros.

Pašlaik ir paplašināts to personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā, proti, uz to tagad var pretendēt arī daudzbērnu ģimenes locekļi, ja visiem bērniem dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts līdzfinansējums. 

Jau iepriekš noteikts, ka uz līdzfinansējumu pilnā apmērā var pretendēt arī personas ar 1. vai 2.invaliditātes grupu, trūcīgās vai maznodrošinātās personas, politiski represētie vai personas, kuras aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona ir ar 1.invaliditātes grupu.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu pilnā apmērā var pretendēt arī citas iedzīvotāju grupas, ar kurām var iepazīties uzņēmuma mājaslapā.

"Rīgas ūdens" arī vērš uzmanību, ka līdz 2021.gada 31.decembrim decentralizētās (lokālās) kanalizācijas sistēmas īpašniekiem ir jānodrošina tās atbilstība Ministru kabineta noteikumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu noteiktajām prasībām. 

"Lielākoties nekustamajos īpašumos šādas lokālās kanalizācijas sistēmas ir novecojušas un neatbilst normatīvo aktu prasībām. Lai tās pārbūvētu atbilstoši noteiktajām prasībām, nāksies ieguldīt ievērojamus finansiālos līdzekļus, tādēļ jāuzsver, ka iedzīvotājiem šobrīd vēl ir iespēja pievienot dzīvojamās mājas centralizētajai kanalizācijas sistēmai un saņemt par to pašvaldības līdzfinansējumu," pauž Mucenieks.

Līdz 1.jūnijam šī projekta ietvaros pieslēgumu ierīkojušas jau 887 mājsaimniecības. "Iedzīvotāji, kas ir pieslēguši savus īpašumus centralizētajiem inženiertīkliem norāda, ka ir apmierināti, ka vairs nav jāraizējas par savlaicīgu un regulāru notekūdeņu izvešanu vai attīrīšanu, kā arī nepatīkamo smaku izplatīšanos apkārtējā vidē," pauž uzņēmumā.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 mēnesis 20 dienu portālā
Bija online 19 martā 15:16
Meklētājs būvniecības nozarē