Daugavpils: Pieņemti jauni saistošie noteikumi “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes Ziņas

Daugavpils: Pieņemti jauni saistošie noteikumi “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes

Pirmdiena, 31 oktobrī, 2016

Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu apstiprināt jaunus saistošos noteikumus “Par līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai”.

Noteikumi precizē līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Noteikumi nosaka, ka līdzfinansējumu var saņemt nekustamajam īpašumam- dzīvojamai mājai vai zemes gabalam, kuram ir spēkā esoša būvatļauja dzīvojamās mājas būvniecībai un uzbūvēti vismaz pamati. Līdzfinansējums netiek piešķirts, ja nekustamais īpašums tiek izmantots vienīgi saimnieciskas darbības veikšanai.

Netiek atbalstīta arī lietus notekūdeņu kanalizācijas izbūve un jauna pieslēguma izbūve, ja nekustamajam īpašumam jau ir pieslēgums centralizētajiem tīkliem.
Uz līdzfinansējumu var pretendēt arī to dzīvojamo māju īpašnieki, kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku kopība vai kopīpašnieku pilnvarota persona, pārvaldnieks ar pieteikumu pieslēgumam griežas Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisija, pārējiem iesniegums jāiesniedz SIA “Daugavpils ūdens”.

100% apmērā, bet ne vairāk kā 3 000 eiro  tiek piešķirts līdzfinansējums īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem tīkliem vienam pieslēgumam personām ar I invaliditātes grupu, ģimenēm ar trūcīgas ģimenes statusu, ģimenēm ar maznodrošinātas ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm.

55%, bet ne vairāk kā 1 500 eiro apmērā līdzfinansējums tiek piešķirts, ja fiziskai personai jau ir izstrādāts un apmaksāts pieslēguma būvprojekts. 50% apmērā, bet ne vairāk kā 1 500 eiro vienam pieslēgumam citos gadījumos.

Ja pieslēgums iespējams tikai ar speciālu metodi papildus līdzfinansējums ir 60% apmērā no šo būvdarbu izmaksām, bet ne vairāk  kā 3 500 eiro.

Lēmumu par līdzfinansējumu pieņem Daugavpils pilsētas domes Īpašuma komisija.

Daugavpils Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 5 mēnešu 8 dienu portālā
Bija online 09 jūlijā 15:24
Meklētājs būvniecības nozarē