Rīgas 2017.gada budžeta galvenokārt tiks virzīts izglītībai, skolam un ielu remontiem, Mežaparka Lielā estrādei Ziņas
Foto: riga.lv

Rīgas 2017.gada budžeta galvenokārt tiks virzīts izglītībai, skolam un ielu remontiem, Mežaparka Lielā estrādei

Pirmdiena, 5 decembrī, 2016

Rīgas dome arī 2017.gadā plānotas nemainīgas  prioritātes gada budžetam, -   sociālā palīdzība,  atbalsts ģimenēm, izglītība un drošība.  Arī nākamgad  plānots ievērojamus līdzekļus novirzīt ielu remontiem, asfalta seguma atjaunošanai, velo infrastruktūras attīstībai, izglītības iestāžu remontiem. Papildus tam, iezīmēti arī tādi  nozīmīgi projekti, kā darbs pie Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijas un gatavošanās valsts simtgades pasākumiem, liecina Rīgas domes Finanšu komitejā šodien izskatītais 2017.gada pašvaldības budžeta projekts. 


Lielākais ielu remontdarbu apjoms nākamgad tiek plānots Brīvības ielā, posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam, Kr.Valdemāra ielā, Elizabetes ielā, Stabu ielā, Dzirnavu ielā, posmā  no Gogoļa ielas līdz Tērbatas ielai, Merķeļa ielā u.c., šiem mērķiem novirzot 11,6 milj. eiro.  Iekškvartālu piebraucamo ceļu remontam plānots piešķirt 4 milj. eiro. 

Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcijā nākamgad plānots ieguldīt investīcijas 7,3 milj.eiro, trīs sociālo māju celtniecībai Mežrozīšu ielā un Stūrmaņu ielā – 2 milj. eiro, Nacionālā zooloģiskā dārza Āfrikas savannas kompleksa celtniecībai 1,12 milj. eiro, 

Ievērojami līdzekļi no investīciju programmas kā ik gadu tiek novirzīti izglītības iestāžu remontdarbiem– 26,8 milj. eiro. Lielākie projekti – Rīgas 64.vidusskolas sākumskola, sporta kompleksa izveide pie Rīgas Centra humanitārās vidusskolas, kā arī renovācijas darbi daudzās Rīgas izglītības iestādēs.

Saeimā apstiprinātais valsts budžets 2017.gadam paredz, ka minimālā alga 2017.gadā būs 380 eiro  mēnesī. Lai to nodrošinātu, pilsētas budžetā  paredzēts  papildus finansējums 0,6 milj.eiro.

Izglītības nozari 2016.gadā būtiski ietekmēja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātā un ieviestā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešana.  Lielai daļai Rīgas vispārizglītojošo skolu pedagogiem samazinājās atalgojums, bet jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ietekme uz pašvaldības budžeta izdevumiem 2017.gadā būs  9,8 miljoni eiro, no tiem 4 miljoni eiro pagarinātās dienas grupu darbības nodrošināšanai. Bez pašvaldības papildus finansējuma skolām pedagogu skaits, kuru darba samaksa samazinātos,  būtu vēl lielāks.

Pēc pašvaldības iniciatīvas skolās tiek nodrošinātas 724 atbalsta personāla (bibliotekārs, logopēds, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, psihologs u.c.)  likmes skolās, kuras saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas modeli skolās nav plānotas no valsts budžeta, kā arī 351 interešu izglītības likmes.

Pašvaldības iniciatīva palielināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu atalgojumu likmi no 680 eiro līdz 730 eiro prasa papildus finansējumu 1,6 milj. eiro apmērā. Skolotāju palīgiem (auklītēm) pirmsskolas izglītības iestādēs  atalgojums pieaugs no 400 līdz 454 eiro mēnesī.

Ar 2016.gada 1.septembri tika uzsākta pašvaldības iniciatīva nodrošināt brīvpusdienas visiem skolēniem līdz 9.klasei un no 2017.gada 1.janvāra plānots paplašināt iniciatīvu ar Kultūras ministrijas pakļautības skolām un trūcīgo ģimeņu bērnu ēdināšanu pirmskolās.

Budžetā ir paredzēti 0,9 miljoni eiro pabalstiem 75 eiro apmērā pedagogiem, uzsākot jauno mācību gadu.

Papildu finansējums paredzēts 2011.gadā uzsāktajai sadarbībai ar privāto sektoru un 2017.gadā šim mērķim no pašvaldības budžeta paredzēts jau 13,4 miljoni eiro, jo programmā iesaistīto bērnu skaits pastāvīgi palielinās, sasniedzot jau 5500, kā arī darbojas auklīšu atbalsta programma.

Finanšu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības sniegtie aprēķini paredz, ka Rīgas pilsētas iemaksu apjoms Pašvaldību finanšu izlīdzinājuma fondā 2017.gadā būs 91,8 milj. eiro, kas ir par 4,9 milj. eiro vairāk kā 2016.gadā.

Rīgas pašvaldības 2017.gada pamatbudžets tiek plānots ar ieņēmumiem 856,5  miljonu eiro apmērā un izdevumiem 885,4 miljonu eiro apmērā, deficīts tiek plānots 28,9 milj. eiro apmērā jeb 3,4% no budžeta ieņēmumiem. Līdzekļu uzkrājums 2017.gada beigās  būs ne mazāks kā 25,5 milj. eiro.

Starptautisko kredītreitingu aģentūru novērtējumi Rīgas finanšu situāciju raksturo kā stabilu.

Kredītreitingu aģentūra „Standard & Poor’s” 2016.gada 28.oktobrī apstiprināja Rīgas pilsētas reitingu ilgtermiņa un īstermiņa saistībām BBB+/A-2 līmenī, nosakot stabilu reitinga nākotnes prognozi. Kredītreitingu aģentūra „Standard & Poor’s” pozitīvi vērtē Rīgas pilsētas finanšu stabilitāti un pašvaldības budžeta 3 gadu plānošanu. 

Plānots, ka pašvaldības budžetu 2017.gadam apstiprinās Rīgas domes sēdē 20.decembrī.

 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 9 mēnešu 25 dienu portālā
Bija online 11 minūtes pirms
Meklētājs būvniecības nozarē