Rīgas pludmalēm tiks uzlabota infrastruktūra Ziņas
Foto: riga.lv

Rīgas pludmalēm tiks uzlabota infrastruktūra

Ceturtdiena, 8 decembrī, 2016

Dabas parkā "Piejūra" (kurā ietilpst arī Vakarbuļļu, Mangaļsalas un Kalngales teritorija)  par 588 235 eiro plānots izbūvēt un atjaunot publisko infrastruktūru, izveidojot gājēju takas, aktīvās atpūtas laukumu un autostāvvietu. Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja šodien sēdē skatīja jautājumu par dalību atklātā projektu iesniegumu atlasē.


Apmēram trešdaļa Piejūras dabas parka platības pieder Rīgas pilsētai. Parkā ir daudzi vērtīgu biotopi - pludmale, baltās un pelēkās kāpas, dažādas pļavas (arī piejūras), sausi priežu meži un ezeri. Galvenās dabas un kultūrvēsturiskās vērtības koncentrētas Vakarbuļļos starp Buļļupi un Lielupi, Daugavgrīvā, Mangaļsalā, Gaujas grīvā un kreisajā krastā, kā arī ap abiem Garezeriem un Ummja ezeru.

Interesants dabas veidojums ir Rožu kāpa netālu no Kalngales – ap pusotru kilometru gara kāpa, kuras virsotne apaugusi ar savvaļas rozēm, nevis priedēm, kā parasti. Tā noslēdzas ar Dzīvības ieleju – šauru un dziļu ieplaku, kas apaugusi ar bērziem un citiem lapu kokiem, kamēr apkārt aug vienas vienīgas priedes.

Caur Piejūras dabas parku iet viens no nozīmīgākajiem putnu migrācijas ceļiem Eiropā. Vislabāk putnus iespējams vērot Daugavas un Gaujas grīvās, kā arī Mangaļsalas niedrājos. Te var sastapt gan ūdensputnus, gan dziedātājputnus, gan arī, ja paveicas, ūpjus un jūras ērgļus.

Projekta mērķis ir izbūvēt un atjaunot publisko infrastruktūru dabas parka “Piejūra” antropogēnās slodzes uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem mazināšanai.

Projekta ietvaros tiktu izbūvēta un atjaunota antropogēno slodzi mazinoša publiskā infrastruktūra - robežzīmes, informatīvie stendi par dabas parku “Piejūra”, apmeklētāju skaitītāji, 12 barjeras (stihiski iebraukāto ceļu slēgšanai), soliņi (atjaunoti soliņi - 11 gab., jauni soliņi - 27 gab.), 27 atkritumu urnas, automašīnu stāvvieta 48 automašīnām (Mangaļsalā, Mangaļsalas ielā 5A un 5B), izbūvēta atbalsta siena (Daugavgrīvas priekškāpai pie Valentīna Prikuļa takas),  takas ar grants un koka segumu un aktīvās atpūtas laukums  (āra trenažieri takas malā) un veselības taka, izvietotas tualetes (pie aktīvās atpūtas laukuma un auto stāvlaukumā), .

Projekta kopējās izmaksas plānotas 588,235 eiro apmērā, Eiropas Savienības fonda finansējums – 500 tūkstoši eiro un Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums – 88,235 tūkstoši eiro.

Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir no 2017. gada aprīļa līdz 2018. gada decembrim.

 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 6 mēnešu 5 dienu portālā
Bija online 06 augustā 11:54
Meklētājs būvniecības nozarē