16 октября в 08:49

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā: Būvniecības izmaksu noteikšanu.  Tiek nodrošināta: Būvniecības izmaksu noteikšana; Būvdarbu izmaksu koriģēšana, optimizējot tehniskos risinājumus; Būvniecības izmaksu novērtēšana, pamatojoties uz iepirkuma konkursa rezultātiem; Būvniecības darbu apjoma noteikšana;

SIA "Alteh building" добавил(-а) услугу в разделе Энергетический аудит.
25 сентября в 10:14

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā: Ēku energoefektivitātes noteikšanu un monitoringu.  Tiek nodrošināta: Ekspluatācijā nodotas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes noteikšana; Projektēšanas vai rekonstrukcijas procesā esošas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes noteikšana; Energosertifikāta saga

SIA "Alteh building" добавил(-а) услугу в разделе Технический надзор.
18 сентября в 09:40

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā: Ēku tehnisko apsekošanu.  Tiek nodrošināta: Ēku tehnisko apsekošana; Nesošo konstrukciju un inženiersistēmu novērtēšana; Veikto būvdarbu kvalitātes novērtējums; Atskaišu un ieteikumu sagatavošana. Vairāk par uzņēmumu: http://altehbuilding.lv/

SIA "Alteh building" добавил(-а) услугу в разделе Надзор за строительством.
4 сентября в 12:59

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā: Būvdarbu būvuzraudzību un būvdarbu organizācijas kontroli; Būvju inženiersistēmu un inženierbūvju būvdarbu būvuzraudzību. Tiek nodrošināta: Būvdarbu atbilstība tehniskā projekta prasībām; Pielietoto materiālu atbilstības izvērtēšana; Būvdarbu kvalitātes un pielieto

SIA "Alteh building" добавил(-а) услугу в разделе Управление проектом.
3 августа в 22:21

Uzņēmums “Alteh Building” piedāvā: Projekta vadību.  Tiek nodrošināta: Projekta gaitas plānošana; Projektēšanas posma koordinēšana un vadība; Izmaksu noteikšana; Būvdarbu gaitas, tehnoloģisko risinājumu un būvdarbu budžeta kontrole; Ekspluatācijas un garantiju izpildes koordinēšana. Vairāk par uzņēm

SIA "Alteh building" зарегистрировалась на портале.
20 июля в 16:24
Регистрация компании 20 июля - 16:24 2017