Lai nākamgad Carnikavā saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% par vienu mājokli – jāvēršas domē ar iesniegumu Новости

Lai nākamgad Carnikavā saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 50% par vienu mājokli – jāvēršas domē ar iesniegumu

Воскресенье, 30 октября, 2016

Jau vēstīts, ka Carnikavas novada dome pieņēmusi lēmumu 2017. gadā iedzīvotājiem piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli.

Tādējādi tiesības saņemt 50% atvieglojumu no taksācijas gadā aprēķinātās NĪN summas būs NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu savā nekustamajā īpašumā – dzīvojamajā mājā vai dzīvoklī – Carnikavas novadā. Lai saņemtu NĪN atlaidi 50% apmērā par vienu mājokli 2017. gadā, iedzīvotājiem novada domē jāvēršas ar iesniegumu, un to iespējams darīt jau tagad.

Lai atvieglotu šo procesu, iesniegumu iespējams iesniegt arī elektroniski – pašvaldības pakalpojumu portālā www.pakalpojumi.carnikava.lv jāizvēlas "Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu", kur pēc autentifikācijas datu ievadīšanas īpaši izveidotajā formā jānorāda ziņas par atvieglojuma pieprasītāju. Tur atkarībā no personas statusa iespējams elektroniski pievienot arī nepieciešamo dokumentu kopijas (invalīda vai pensionāra apliecību, uzņēmuma reģistrācijas apliecību u.c.)

Jāpiebilst, ka cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 50% atlaide tiks piemērota par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā. Jāņem vērā, ka minētā atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Pārējās nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kas noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā" paliek spēkā kā līdz šim, vienīgi tās netiek summētas uz vienu īpašumu, bet tiek piemērota lielākā no atlaidēm.

Arī nākamgad ēkām īpašumos, kur nebūs deklarēta neviena persona, NĪN likme būs 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības.

Savukārt, ja Carnikavas novadā deklarētai personai pieder vairāki nekustamie īpašumi, nodoklis par šiem nekustamajiem īpašumiem tāpat kā līdz šim būs 0,2 – 0,6% robežās atkarībā no to kadastrālās vērtības.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 года 4 месяца 2 дня на портале
Был онлайн 22 часов назад
Строительный поисковик