Nojauks graustu Stiebru ielā 6A Новости

Nojauks graustu Stiebru ielā 6A

Вторник, 20 сентября, 2016

Rīgas domes Īpašuma komitejas sēdē pirmdien, 19.septembrī, deputāti apstiprināja lēmumu par nekustamā īpašuma Stiebru ielā 6A, Rīgā, piespiedu sakārtošanu, to nojaucot.

Objekts pieder fiziskai personai. Uz nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes gabala Stiebru ielā 6A atrodas zemesgrāmatā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve.

Tas nozīmē, ka tas ir patvaļīgas būvniecības objekts, tostarp būve vairākas reizes cietusi ugunsgrēkos. Pēc departamenta darbinieku veiktās apsekošanas secināts, ka būvei daļēji trūkst jumta seguma, nav demontēti funkcionalitāti zaudējuši ēkas elementi, kas nav nesošās konstrukcijas un potenciāli neietekmē tās konstruktīvo noturību, pieļauti būtiski bojājumi būves lietusūdens novadīšanas sistēmas elementos, detaļu neesamība, detaļu deformācija un līdzīgi bojājumi, nav nodrošināta būves logu un durvju ailu noslēgšana, nav likvidēti būvju konstrukcijās augoši krūmi un koki.

Tai skaitā nav nodrošināta būves fasādes un citu ārējo konstrukciju savlaicīga atjaunošana un krāsošana atbilstoši tās arhitektoniskajam stilam un apkārt esošajai pilsētvides ainavai. Vienlaikus darbinieki konstatēja, ka būvei piegulošā teritorija ir brīvi pieejama nepiederošām personām, teritorijā uzkrāti sadzīves atkritumi un būvgruži.

Tostarp ēkas īpašniece komunikācijā ar departamentu norādījusi, ka vēlas maiņas ceļā attiekties no nekustamā īpašuma, tostarp nav uzsākusi un tuvākajā laikā neplāno veikt būves sakārtošanas darbus. Ņemot vērā to, ka būve atrodas vairāku dzīvojamo ēku un publisku būvju, kas atrodas intensīvas transporta un gājēju satiksmes teritorijā, tuvumā, kā arī to, ka būve nonākusi tādā tehniskajā stāvoklī, ka kļuvusi bīstama, un, lai novērstu ēkas radīto reālo sabiedriskās drošības un kārtības apdraudējumu un Rīgas pilsētvides degradāciju, tā steidzami jāsakārto vai jānojauc. Īpašniecei uzdots trīs mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas izstrādāt nepieciešamo dokumentāciju būves sakārtošanai. Būves sakārtošanas darbi pabeidzami ne vēlāk kā piecu mēnešu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Ja noteiktie termiņi netiks ievēroti, to piespiedu izpildi nodrošinās Rīgas domes Īpašuma departaments, izdevumus piedzenot no īpašniekiem. Lēmums par grausta sakārtošanu stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas domes sēdē.
 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 года 3 месяца 27 дней на портале
Был онлайн 29 мая в 16:29
Строительный поисковик