SIA "MER-KA-BA LTD" pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Piekaramo griestu uzstādīšana.
22 augustā 17:28

Iestieptie Griesti: Garantija - 10 gadi, uzstādīšana - 1 diena. SIA “Mer-Ka-Ba” - piedāvājām iestiepto griestu uzstādīšanu no kvalitatīva materiāla, kas atbilst ugunsdrošības normām. Materiāla piegāde ir no Vācijas, Francijas un Itālijas. Tādi griesti var aizsargāt Jūsu dzīvokli no ūdens (ja jūs a

SIA "MER-KA-BA LTD" reģistrējās portālā.
16 augustā 16:31
Kompānijas reģistrēšana 16 augustā - 16:31 2017