Elektron pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Elektromontāžas darbi.
1 martā 09:57

SIA ELEKTRON sertificēti elektroinženieri izstrādā elektroinstalācijas projektus tostarp:Iekšējās elektroinstalācijas projekti;Elektroapgādes projekti;Teritorijas apgaismojuma projekti;Stāvvietas apgaismojuma projekti;Teritorijas zibens aizsardzības projekti;Ēku un konstrukciju zibens aizsardzības p

Elektron pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Ugunsdrošības sistēmas.
1 martā 09:57

SIA ELEKTRON piedāvā pilno pakalpojumu spektru, kur iekļauti elektriskie mērījumi, tostarp elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude.Mūsu piedāvātie pakalpojumi:Termogrāfija (saskaņā ar MK noteikumi Nr. 238 – Ugunsdrošības noteikumi.) Tiek izrakstīts elektroinstalācijas kontaktsavienoju

Elektron reģistrējās portālā.
10 septembrī 11:12
Kompānijas reģistrēšana 10 septembrī - 11:12 2018