Būvuzraudzība un būvvaldes

Mūsu misija – atbildīgs un godīgs darbs pasūtītāja labā. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni: Būvuzraudzība, Projektu vadība, Energoaudits, Tehniskā apsekošana, Būvniecības izmaksu noteikšana. Sīkāks info pieejams: http://www.altehbuilding.lv
Sertificēts būvinženieris piedāvā savus pakalpojumus - konsultācijas, objektu apsekošanas, ekspertīzes, atzinumi un saskaņojumi. Pasūtītāja pārstāvniecība dažādās valsts institūcijās, piem: Būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs u.c.
SIA „LBS – Konsultants” ir dibināts ar mērķi sniegt visa veida inženierpakalpojumus un apmācības būvniecības nozarē, izmantojot Būvinženieru savienības intelektuālo potenciālu. Savu pakalpojumu veikšanā kā ekspertus iesaista galvenokārt Būvinženieru savienības speciālistus, kā arī speciālistus no c
Sniedzam publisko ēku, ražošanas būvju būvniecības procesa uzraudzību, kā arī sniedzam konsultācijas pasūtītājam būvniecības ieceres realizācijai no idejas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Būvuzraudzība, projektēšanas, būvniecības un nekustamā īpašuma attīstības projektu vadība
Būvprojektu vadība, būvuzraudzība, ēku būvuzraudzība