Būvuzraudzība un būvvaldes

Mūsu misija – atbildīgs un godīgs darbs pasūtītāja labā. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni: Būvuzraudzība, Projektu vadība, Energoaudits, Tehniskā apsekošana, Būvniecības izmaksu noteikšana. Sīkāks info pieejams: http://www.altehbuilding.lv
Sertificēts būvinženieris piedāvā savus pakalpojumus - konsultācijas, objektu apsekošanas, ekspertīzes, atzinumi un saskaņojumi. Pasūtītāja pārstāvniecība dažādās valsts institūcijās, piem: Būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs u.c.
SIA „LBS – Konsultants” ir dibināts ar mērķi sniegt visa veida inženierpakalpojumus un apmācības būvniecības nozarē, izmantojot Būvinženieru savienības intelektuālo potenciālu. Savu pakalpojumu veikšanā kā ekspertus iesaista galvenokārt Būvinženieru savienības speciālistus, kā arī speciālistus no c
Būvuzraudzība, projektēšanas, būvniecības un nekustamā īpašuma attīstības projektu vadība
Būvprojektu vadība, būvuzraudzība, ēku būvuzraudzība