Ivo Kampāns pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Būvuzraudzība.
13 martā 09:44

Sertificēts inženieris veic ēku un būvju būvuzraudzību, kā arī tehniskās apsekošana un būvekspertīzes.

Ivo Kampāns pievienojis(-а) pakalpojumu sadaļā Tehniskā apsekošana.
27 aprīlī 19:06

Sertificēts būvinženieris piedāvā savus pakalpojumus - konsultācijas, objektu apsekošanas, ekspertīzes, atzinumi un saskaņojumi. Pasūtītāja pārstāvniecība dažādās valsts institūcijās, piem: Būvvalde, Būvniecības valsts kontroles birojs u.c.

Ivo Kampāns reģistrējās portālā.
27 aprīlī 17:09
Kompānijas reģistrēšana 27 aprīlī - 17:09 2017