Ventspils gatavojas jaunam ūdensaimniecības attīstības projektam Ziņas

Ventspils gatavojas jaunam ūdensaimniecības attīstības projektam

Otrdiena, 13 septembrī, 2016

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” ir saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” īstenošanai Saskaņā ar 2015.gada novembrī Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijā nolemto, projekta programmā iekļauti 5 objekti, kuros paredzēts veikt kanalizācijas tīklu paplašināšanu kopā 1,5 km apmērā,  ūdensvada tīklu paplašināšanu un pārbūvi kopā 1,4 km apmērā, kā arī izbūvēt 1 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju un spiedvadu uz šo staciju 0,5 km apmērā.

Projekta programmā iekļautie objekti:

1. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve;

2. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazās Priežu ielas posmā no Krustkalna ielas līdz nekustamajiem īpašumiem Ganību ielā 136 un Ganību ielā 138;

3. Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielas posmā no Vidusceļa līdz nekustamajam īpašumam Zaķu ielā 21;

4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielas posmā no Durbes ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 4/6;

5. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Uzvaras ielas posmā no Muitas ielas līdz nekustamajam īpašumam Uzvaras ielā

6. Atšķirībā no iepriekš realizētajām ūdenssaimniecības projekta kārtām, šoreiz no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda tiek segtas izmaksas par kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvniecību un rekonstrukciju, bet netiek segtas ūdensvada tīkla paplašināšanas izmaksas, tādēļ, nemainot Ventspils praksi ielu būvniecību veikt pilnā apmērā, sakārtojot pilnībā gan apakšzemes komunikācijas, gan labiekārtojot virszemes infrastruktūru, pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdensvada tīklu paplašināšanu projektā iekļautajos būvniecības objektos veiks par saviem līdzekļiem.

Kopējās projekta izmaksas pašreiz aprēķinātas ap 719 tūkst. EUR (bez PVN), t.sk.  Ventspils aglomerācijai pieejamais maksimālais Kohēzijas fonda finansējums kanalizācijas tīklu paplašināšanai - 335 tūkst. EUR (bez PVN). Pārējās izmaksas, kas nepieciešamas līdzfinansējumam un ūdensvada tīklu izbūvei un ko segs pašvaldības SIA “ŪDEKA” par pašu līdzekļiem, sastāda 383 tūkst. EUR (bez PVN).

Projekta iesniegums pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir jāsagatavo un jāiesniedz CFLA līdz š.g. 20. oktobrim. Plānots, ka civiltiesisko līgumu ar projekta īstenošanas uzraugošo iestādi CFLA varētu noslēgt jau šogad, bet būvniecības un būvuzraudzības līgumus 2017. gada pavasarī, kad neilgi pēc tam varētu tikt uzsākti arī faktiskie būvdarbi. Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” tiks īstenots 2014. – 2020. gada ES struktūrfondu plānošanas perioda Darbības programmas 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” 1.prioritātes – “Notekūdeņu tīklu pieejamības veicināšana” ietvaros.

Uz Kohēzijas fonda finansējumu var pretendēt 15 apdzīvotas vietas, kurās iedzīvotāju skaits ir lielāks par 10 000: Cēsis, Dobele, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Ķekava, Liepāja, Mārupe, Olaine, Salaspils, Saldus, Sigulda, Tukums, Valmiera un Ventspils.  

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
3 gadi 11 mēnešu 17 dienu portālā
Bija online 17 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē