Veloceļu garums Daugavpilī sasniedz gandrīz 44 kilometrus Ziņas

Veloceļu garums Daugavpilī sasniedz gandrīz 44 kilometrus

Piektdiena, 28 jūnijā, 2024

Veloceļu garums Daugavpilī pašlaik sasniedz 43,79 kilometrus, liecina pašvaldības publiskotā informācija.

Daugavpils pašvaldības ilgtermiņa plāni uz tuvākajiem gadiem paredz pakāpeniski attīstīt alternatīvas iespējas ilgtspējīgai mobilitātei - gājēju ceļus, velosatiksmi un elektromobilitāti, kam tiek veidota atbilstoša infrastruktūra. Uzlabojot veloinfrastruktūru pilsētā, Komunālās saimniecības pārvalde (KSP) izstrādāja Daugavpils velosipēdu ceļu karti.

"Pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktās vadlīnijas satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanai Daugavpilī nosaka attīstīt veloceļu tīklu un integrēt to kopējā transporta un tūrisma infrastruktūras pakalpojumu tīklā, sasaistīt vietējos veloceļus ar "EiroVelo" maršrutu, kā arī veidot jaunus veloceļus," skaidro domes deputāts Igors Prelatovs ("Mūsu partija").

Viņš informē, ka KSP izstrādātajā Daugavpils velosipēdu ceļu kartē iekļauti gan uzbūvētie, gan plānotie veloceļi un ceļi, kur nepieciešams uzstādīt atbilstošas ceļa zīmes, lai pilnveidotu kopējo velo ainu pilsētā, gan arī esošo velosipēdu ceļu loģiskie savienojumi, ko ir vērts īstenot nākotnē.

"Patlaban velosipēdu ceļi tiek projektēti gandrīz visos ielu renovācijas projektos. Šobrīd spēkā esošajā teritorijas plānojumā Daugavas ielas garumā ir iezīmēts perspektīvais maģistrālais velosipēdu ceļš, kas savienotu Mežciema apkaimi ar pilsētas centru," pauž Prelatovs.

Pašlaik kopējais veloceliņu garums pilsētā ir 43,79 kilometri. Garākie no tiem, virs astoņiem kilometriem, ir Kauņas ielā un Vidzemes ielā. Trīs kilometru garumu pārsniedz veloceļi 18.novembra ielā, Dunduru ielā.

Veidojot piemērotāku un ērtāku pilsētvidi, pēdējo gadu laikā vairāku pilsētas iestāžu, atpūtas vietu un parku tuvumā uzstādītas velosipēdu novietnes. Savukārt Aizpilsētas parkā ierīkota velosipēdu apkalpošanas stacija. Šis pašapkalpošanās stends ir paredzēts gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, ļaujot veikt nelielus remontdarbus pašu spēkiem. Stendā ir pieejamas biežāk izmantotās velosipēdu montāžas atslēgas, skrūvgrieži un lāpstiņas, kā arī mehānisks pumpis, kas piemērots dažādu velosipēdu marku, bērnu ratiņu un invalīdu ratiņu riepu pumpēšanai. Stenda izmantošana ir bez maksas. Tas ir pieejams jebkurā diennakts laikā.

Autovadītāji, riteņbraucēji un gājēji ir aicināti būt pieklājīgiem vienam pret otru un ievērot ceļu satiksmes noteikumus, aicina pašvaldībā.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 gadu 5 mēnešu 21 diena portālā
Bija online 21 jūlijā 16:38
Meklētājs būvniecības nozarē