Apstiprināta Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija Ziņas

Apstiprināta Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija

Trešdiena, 16 novembrī, 2016

Jūrmalas pilsētas domes sēdē 20. oktobrī tika apstiprināts tematiskais plānojums „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija”. Jūrmalai kā kūrortpilsētai ir būtiskas velotransporta sniegtās priekšrocības, jo velosipēds ir videi visdraudzīgākais pārvietošanās līdzeklis, kas nerada nekādu apkārtējās vides piesārņojumu.

Arī izmaksu ziņā tas ir visekonomiskākais un pieejamākais pārvietošanās līdzeklis. Tematiskā plānojuma „Jūrmalas velosatiksmes attīstības koncepcija” mērķis ir attīstīt velosatiksmi un nodrošināt velotransporta kā alternatīva videi draudzīga pārvietošanās veida līdzsvarotu attīstību Jūrmalas pilsētā. Koncepcija ir attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikti jūrmalnieku interesēm atbilstoši risinājumi pievilcīga, droša, komfortabla un savstarpēji savienota velosatiksmes tīkla izveidei Jūrmalas pilsētā.

Jauni velosatiksmes standarti Kopš 2015. gada novembra ir spēkā Latvijas Valsts standarts velosatiksmes projektēšanai, kas nosaka piecus galvenos veloinfrastruktūras plānošanas, projektēšanas un izbūves pamatprincipus: drošība, tīkla nepārtrauktība, tiešums, pievilcīgums, komforts. Pašreizējā velosatiksmes infrastruktūra Jūrmalā šiem kritērijiem atbilst tikai daļēji, jo vairāki velosatiksmes posmi projektēti laikā, kad nebija izstrādāts detalizēts normatīvu ietvars, kas noteica, kādiem kritērijiem jāatbilst veloceļiem un citām būvēm.

Izstrādājot tematisko plānojumu, galvenais uzdevums bija novērtēt pašreizējo velosatiksmes infrastruktūru Jūrmalas pilsētā un izstrādāt valsts standartiem atbilstošus iespējamos risinājumus infrastruktūras pilnveidei, nodrošinot velotransporta kā alternatīva videi draudzīga pārvietošanās veida līdzsvarotu attīstību Jūrmalas pilsētā. Katram rajonam iespējami vairāki risinājumi Tematiskajā plānojumā piedāvāts ieteicamais velosatiksmes tīkla infrastruktūras labiekārtojuma līmenis visai pilsētai, piedāvājot vairākus risinājumus atsevišķiem rajoniem.

Pieaugot velobraucēju skaitam un pašvaldības finansiālajām iespējām, velosatiksmes infrastruktūru varēs attīstīt, ievērojot tematiskajā plānojumā iekļautos risinājumus velotīkla labiekārtojumam, nodrošinot ērtāku un drošāku vidi velobraucējiem. Tas nozīmē, ka, remontējot vai izbūvējot ielas, būvējot ēkas, labiekārtojot pilsētvidi, pašvaldība varēs īstenot tematiskajā plānojumā noteiktos risinājumus – izbūvēt papildus kādu veloceļa posmu, ar marķējumu iezīmēt velojoslu, ierīkot velosipēdu novietnes u. tml.

Savukārt apjomīgāki velosatiksmes infrastruktūras izbūves darbi var tikt veikti turpmākos gados atkarībā no pilsētas attīstības un finanšu iespējām. Veloceļš cauri visai pilsētai Plānojot velosatiksmes tīklu, galvenokārt tika ņemta vērā jau izbūvētā un plānotā velosatiksmes infrastruktūra, to papildinot ar jauniem maršrutiem vai veicot nebūtiskus labojumus iepriekš izstrādātajās shēmās un maršrutos. Konceptuāli tematiskā plānojuma risinājumi paredz to, ka veloceļi (maģistrālie veloceliņi) tiks būvēti tikai gar galvenajām pilsētas maģistrālēm ārpus pilsētas centra, kur to nepieciešamību nosaka atļautais autotransporta ātrums un potenciāli lielais velobraucēju skaits.

Šo veloceliņu primārais uzdevums ir nodrošināt galveno velobraucēju plūsmu apkalpošanu, izveidojot centrālo veloceliņu tīkla asi Jūrmalā no Priedaines līdz Dzintariem un no Jaundubultiem līdz Jaunķemeriem. Velosatiksmes „mugurkaulu” veido veloceļš cauri visai pilsētai no austrumiem līdz rietumiem, savienojot Babītes pašvaldības veloinfrastruktūru, kuru izmanto velobraucēji, kas Jūrmalā ierodas no Rīgas. Priedainē, Babītes ielā, plānota stāvvieta veloceļa malā, kur varētu ērti novietot auto, pārsēsties uz līdzpaņemtā vai īrētā velosipēda un doties uz Jūrmalu bez auto.

Tālāk veloceļš šķērso Lielupi pa autotiltu, virzās pa Rīgas ielu, Lienes ielu un Jomas ielu gar pilsētas domes ēku, Z. Meierovica prospektu, Dubultu prospektu un Strēlnieku prospektu. Aiz Mellužu prospekta velobraucējiem ir iespēja braukt pa Kāpu ielu vai pa Asaru prospektu; tālāk pa Talsu šosejā izbūvēto veloceļu var ērti nokļūt Kauguros un Ķemeros. Pilsētas centrālajā, vēsturiskajā daļā paredzēts galvenokārt labiekārtot vai izbūvēt velojoslas, kas izveidojamas esošo ietvju robežās.

Velojoslu izbūve nākotnē ir ieteicama gar pilsētas galvenajām ielām, kur atļautais braukšanas ātrums tiks saglabāts vismaz 50 km stundā. Pārējā pilsētas daļā plānota galvenokārt velomaršrutu ierīkošana, kam nav nepieciešama atsevišķu transporta būvju izbūve, vai gājējiem un velobraucējiem kopīgi izmantojamu ietvju un ceļu izbūve vai labiekārtošana. Kopējā velosatiksmes tīklā ir saglabāti esošie velomaršruti un gājējiem un velobraucējiem kopīgi izmantojamie ceļi, tostarp gar dzelzceļu.

Prioritāri veicamie darbi Tematiskā plānojuma risinājumi paredz īstermiņā sakārtot esošo velosatiksmes infrastruktūras posmu Priedaine–Dubulti. Nākamais solis ir Babītes ielas pārbūve, veidojot velo un auto stāvvietu un savienojumus ar dzelzceļa stacijām un skolām. Nākamais būtiskākais veloinfrastruktūras attīstības posms ir velosipēdu ceļa posms no Dubultiem līdz Vaivariem, kas nodrošinātu iespēju ērti pārvietoties ar velosipēdu visas pilsētas garumā no Priedaines līdz Jaunķemeriem.

Arī plānoto velosipēdu ceļu izbūve no Lielupes līdz Buļļuciemam un no Ķemeriem līdz Jaunķemeriem ir būtiska tieši velosatiksmes nodrošināšanai pilsētas daļās, kas atrodas atstatus no galvenā plānotā velomaršruta – velosipēdu ceļa Priedaine–Jaunķemeri. Velosatiksmes attīstībai ir būtiski īstermiņā sakārtot velonovietnes, tostarp, ņemot vērā iedzīvotāju priekšlikumus, palielināt velo stāvvietu skaitu pie „Rimi” iepirkšanās centra Lielupē, pie pašvaldības ēkas un citviet. Ņemti vērā iedzīvotāju priekšlikumi Tematiskā plānojuma izstrādei tika veikta Jūrmalas iedzīvotāju un pilsētas viesu aptauja, kā arī rīkota publiskā apspriešana, kas norisinājās no šā gada 4. augusta līdz 4. septembrim.

Tika saņemtas 193 anketas, kas sniedza priekšstatu par iedzīvotāju paradumiem velotransporta izmantošanā, pašreizējās infrastruktūras novērtējumu un priekšlikumus uzlabojumiem. Publiskās apspriešanas laikā tika saņemts vairāk nekā 40 priekšlikumu. Daļa no tiem iekļauti tematiskajā plānojumā, piemēram, papildus iekļauts jauns velomaršruts Mellužu un Asaru rajonā, daļēji izmantojot salīdzinoši plato dzelzceļa joslu starp Asaru, Mellužu un Pumpuru dzelzceļa pieturām, tādējādi novirzot velobraucējus no pilsētas galvenās maģistrāles.

Tematiskā plānojuma izstrādi veica Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar mērniecības un teritorijas attīstības plānošanas uzņēmumu SIA „Metrum”. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 5 mēnešu 8 dienu portālā
Bija online 09 jūlijā 15:24
Meklētājs būvniecības nozarē