Nākamajā gadā tiks asfaltēts aizsargdambis un ierīkots apgaismojums Ziņas

Nākamajā gadā tiks asfaltēts aizsargdambis un ierīkots apgaismojums

Piektdiena, 9 septembrī, 2016

Ogres novada pašvaldība vienojās ar Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” par Rīgas hidroelektrostacijas (HES) ūdenskrātuves aizsargdambja uz Ogres salas atjaunošanu un apsaimniekošanu. Iemīļotā Ogres iedzīvotāju pastaigu vieta tiks labiekārtota

Jau nākamgad Ogrē, uz Ogres salas, tiks uzsākta Rīgas hidroelektrostacijas (HES) ūdenskrātuves aizsargdambja atjaunošana, kas paredz dambja pārbūvi, gājēju celiņa pārbūvi un asfaltēšanu un apgaismojuma ierīkošanu visā dambja garumā.

Veiksmīgas sadarbības rezultātā starp Ogres novada pašvaldību un Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pilsēta turpinās attīstīties kā kūrortpilsēta un Ogres pilsētas iedzīvotāji iegūs jaunu labiekārtotu vietu, kur doties garās, nesteidzīgās pastaigās ne tikai dienas gaišajā, bet arī tumšajā laikā.

Apmēram 3 kilometrus garais Daugavas aizsargdambis uz Ogres salas ne tikai aizsargā piegulošo teritoriju no plūdu draudiem, nodrošinot iedzīvotāju drošību, bet ir arī Ogres pilsētas iedzīvotāju iemīļota vieta. “Ogres novada pašvaldība ir ļoti ieinteresēta šī objekta sakārtošanā, labiekārtošanā un attīstīšanā.

Ogres pilsētas iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto šo vietu pastaigām, kā arī dažādām fiziskām aktivitātēm - nūjošanai, skriešanai, riteņbraukšanai. Tāpat apgaismojuma izveide uz dambja paaugstinās drošību vakaros,” atzīst E.Helmanis. Aizsargdambja īpašnieks ir Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kas arī īstenos aizsargdambja pārbūvi.

Dambis tiks noasfaltēts un tiks izbūvētas LED lampas Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” projekts “Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2.poldera aizsargdambja pik. 11/05 -24/67 atjaunošana” paredz veikt aizsargdambja pārbūvi, kas ietver dambja rekonstrukciju, seguma nomaiņu – gājēju ceļa asfaltēšanu, apgaismojuma atjaunošanu pilnā dambja garumā.

Uz aizsargdambja tiks uzstādīts ekonomiski izdevīgais LED apgaismojums, kas nodrošinās iespēju pa dambi pastaigāties arī vakaros un vēlākās vakara stundās. Tāpat tiks uzlabota piekļuve dambim, tas tiks veidots pieejams gan veciem cilvēkiem, gan cilvēkiem ar invaliditāti.

7. septembrī Ogres novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis tikās ar Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētāju Robertu Dilbu un Meliorācijas departamenta vadītāju Edgaru Griķīti, lai pārrunātu Rīgas HES ūdenskrātuves aizsargdambja atjaunošanu un iespējamo sadarbību starp pašvaldību un valsts uzņēmumu.

E.Helmanis pateicās Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājam R.Dilbam un Meliorācijas departamenta vadītāju E. Griķītim par veiksmīgo sadarbību un profesionālo pieeju: “Patīkami strādāt ar profesionāliem cilvēkiem, kas ir orientēti uz iedzīvotājiem un to vajadzībām. Iedzīvotājiem nav jāizjūt robežas, kur sākas un beidzas valsts un pašvaldības īpašumi.

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai, šo robežu iedzīvotāji nejutīs.” R.Dilba uzsver, ka būvdarbi sāksies jau nākamā gada vasarā. „Aizsargdambi rekonstruēt bija plānots jau šogad, tomēr iepirkuma procedūra aizkavējās, līdz ar to darbi nesākās laicīgi,” skaidro valdes priekšsēdētājs. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 diena portālā
Bija online 31 janvārī 19:38
Meklētājs būvniecības nozarē