Ogrē 11. novembrī, svinīgi tika atklāts pārbūvētais Mālkalnes prospekts, kurš no 16. maija bija slēgts. Ziņas

Ogrē 11. novembrī, svinīgi tika atklāts pārbūvētais Mālkalnes prospekts, kurš no 16. maija bija slēgts.

Svētdiena, 13 novembrī, 2016

Darbu izpildes rezultātā pilsēta ir ieguvusi vēl vienu sakārtotu satiksmes infrastruktūras objektu – ar pārbūvētu brauktuvi un ietvēm, pārveidotiem krustojumiem un nobrauktuvēm, paplašinātiem laukumiem vieglo automašīnu novietošanai, atjaunotām sabiedriskā transporta pieturām, uzlabotu satiksmes drošību un vides pieejamību, jaunu ielas apgaismojumu, labiekārtotu un ar jauniem stādījumiem papildinātu teritoriju, kā arī ar jauniem, mūsdienu standartiem atbilstošiem inženierkomunikāciju tīkliem zem ielas veco, pirms 40 gadiem būvēto siltumapgādes un ūdensapgādes tīklu vietā.

Atklājot sakārtoto infrastruktūras objektu, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos Egils Helmanis sacīja: “Ir padarīts liels darbs. Viss negāja tik gludi, kā gribētos, taču mēs to paveicām, ogrēnieši ir ieguvuši Mālkalnes prospektu jaunā veidolā. Paldies par pacietību uzņēmējiem, kurus skāra Mālkalnes prospekta pārbūve.

Paldies būvniekiem, kuri savu darbu veica atbildīgi un iekļāvās termiņos. Paldies iedzīvotājiem, kuriem dažus mēnešus nācās izvēlēties citu ikdienas maršrutu. Pašvaldība turpinās aktīvi strādāt pie infrastruktūras attīstības!” Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Artūrs Mangulis uzsvēra, ka viņam esot prieks par katru sakārtoto objektu novadā, kā arī par to, ka pašvaldība uzņēmusi pareizo virzienu, lai pilsēta un viss novads attīstītos.

Priekšā vēl esot gana daudz lielāku un mazāku projektu, kas iedzīvotājiem dzīvi Ogres novadā padarīšot vēl labāku.

Ar saviem iespaidiem par projekta gaitu dalījās arī būvuzņēmuma SIA “Binders” valdes priekšsēdētājs Aigars Sēja norādot: “Arī mūsu izpratnē šis projekts bija gana sarežģīts. Ņemot vērā, ka Latvijā būvniecības sezona ir īsa, mūsu uzdevums bija strādāt ātri, taču kvalitatīvi.

Un mēs to paveicām, iekļaujoties līgumā norādītajos termiņos.” Ar veiksmīgi pārbūvētā infrastruktūras objekta atklāšanu klātesošos sveica arī uzņēmuma SIA "Jurēvičs un partneri" valdes priekšsēdētājs Māris Jurēvičs.

SIA "Jurēvičs un partneri” Mālkalnes prospekta pārbūves projektam veica būvuzraudzību. Labiekārtošanas darbi Mālkalnes prospektā tiks pabeigti nākamā gada pavasarī. Mālkalnes prospekta pārbūves projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums – 1 658 019 eiro, no kuriem 414 505 eiro ir pašvaldības budžeta līdzekļi un 1 243 514 eiro – piesaistītie kredītlīdzekļi.

Objekta būvdarbu garantija ir 5 gadi. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 5 mēnešu 4 dienas portālā
Bija online 7 minūtes pirms
Meklētājs būvniecības nozarē