Lai rekonstruētu Baldones centrālās ielas, izcirtīs aptuveni 90 kokus Ziņas

Lai rekonstruētu Baldones centrālās ielas, izcirtīs aptuveni 90 kokus

Ceturtdiena, 31 augustā, 2023

Lai rekonstruētu Baldones centrālās ielas, izcirtīs aptuveni 90 kokus, liecina infomācija Ķekavas novada mājaslapā.

Pašvaldība līdz 13.septembrim izsludinājusi divas publiskās apspriešanas par koku ciršanas ierosinājumu.

Valsts reģionālā autoceļa P91 Mežvidi-Baldone, jeb Rīgas ielas posma pārbūvei nepieciešams izcirst 42 augošus kokus. No tiem 40 ir parastās liepas un divas Rietumu tūjas ar celma caurmēru 20 un vairāk centimetri.

Būvprojektā paredzēta ielas asfalta, betona bruģa, nesaistītu minerālmateriālu un laukakmeņu segumu izbūve brauktuvei, pieslēgumiem un ietvēm, ielas nomaļu sakārtošana, teritorijas apzaļumošana nogāzēs, caurteku tīrīšana un lietus ūdens kanalizācijas sakārtošana.

Darbu laikā plānota apgaismojuma balstu, pieturvietas un gājēju pārejas izveidošana, kā arī atsevišķi augošu koku ciršanu, daļu vērtīgu un ļoti vērtīgu koku saglabājot.

Savukārt Ķeguma prospekta pārbūvei nepieciešams izcirst 49 kokus. No tiem 32 koki esot ar celma caurmēru 20 un vairāk centimetri. Nocirst plānots trīs priedes, deviņas egles, četrus melnalkšņus, trīs kļavas, divas liepas, divus bērzus, vienu lapegli, vienu robīniju, kā arī aizvākt septiņus esošos celmus.

Arī šajā ielā plānota ielas asfalta un nesaistītu minerālmateriālu segumu izbūve brauktuvei, ietvei un nomalēm, ietves aizsargnorobežojumu, teritorijas apzaļumošanu nogāzēs, ūdensvada, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve, apgaismojuma balstu izbūve.

Kā aģentūru LETA informēja Ķekavas pašvaldībā, Baldonē Rīgas ielas posmā no stadiona līdz krustojumam ar Parka ielu ir Latvijas valsts ceļu valdījumā un ielas rekonstrukciju organizēs šis uzņēmums.

Savukārt Ķeguma prospekts posmā no Parka ielas līdz tilta ielai ir Ķekavas novada pašvaldības valdījumā. Posma rekonstrukciju projektē SIA "Global Project", savukārt konkurss par būvniecības darbu izpildi vēl nav noslēdzies.

Investīciju plānā šī posma rekonstrukcijai paredzēts teju viens miljons eiro. Taču precīzi ieguldījumu apmēri, kā arī darbu izpildes termiņi būšot zināmi pēc iepirkumu konkursa noslēgšanās.

Meklētājs būvniecības nozarē