Stradiņa slimnīcas B korpusa attīstībai varētu nepietikt līdzekļu Ziņas

Stradiņa slimnīcas B korpusa attīstībai varētu nepietikt līdzekļu

Ceturtdiena, 18 maijā, 2023

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) B korpusa attīstībai varētu nepietikt līdzekļu, teikts Veselības ministrijas (VM) izstrādātajā informatīvajā ziņojumā.

Sākotnēji slimnīcas B korpusa projektēšanai, būvniecībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī telpu aprīkošanai sākotnēji 2020.gadā tika plānots izmaksas 151 185 240 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Savukārt šī gada 14.martā valdība lēma 16 290 890 eiro novirzīt slimnīcas A ēkas otrās kārtas attīstības projekta izmaksu pieaugumam būvniecības nozarē saistībā ar Krievijas Federācijas uzsākto karadarbību Ukrainā segšanai. Līdz ar to, slimnīcas B ēkas attīstībai pieejamais finansējums samazinās un ir 134 894 349 eiro.

Tāpat slimnīcas B korpusa attīstības projektam ir piemērots Eiropas Savienības fondu rezerves jeb elastības finansējums, kas nozīmē, ka Slimnīcai viss plānotais attiecināmais atbalsta finansējums projektu iesniegumu atlases izsludināšanai un līguma par projekta īstenošanu slēgšanai, būs pieejams tikai pēc 2024.gada vidusposma pārskata iesniegšanas Eiropas Komisijā un elastīguma summas pārskatīšanas, provizoriski 2026.gadā, informē VM.

Slimnīcas B ēkas attīstības grafikā norādīts optimālais projekta īstenošanas periods, kur pilna projekta funkcionalitāti plānots sasniegt līdz 2029.gada beigām.

Tomēr VM norāda, ka pirms B ēkas būvdarbu uzsākšanas nepieciešams veikt 32.ēkas demontāžu, savukārt struktūrvienību pārcelšanu no 32.ēkas ir iespējams uzsākt tikai pēc 15.ēkas atbrīvošanas no struktūrvienībām, kuras pārceļas uz A otrās kārtas ēku un 15.ēkas pielāgošanas darbu pabeigšanas. Attiecīgi jāņem vērā A otrās kārtas ēkas būvdarbu termiņa pagarinājumu - ēku paredzēts nodot ekspluatācijā līdz 2024.gada 1.martam, savukārt jauno A otrās kārtas ēku nodot PSKUS plānots līdz 2024.gada 1.jūnijam, kā arī jāņem vērā nepieciešamo laiku iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanai.

Līdz ar to, struktūrvienību pārcelšana uz A otrās kārtas ēku ir paredzēta līdz 2024.gada 1.oktobrim. Secīgi tikai 2024.gada nogalē būs iespējams uzsākt 15. ēkas pielāgošanas darbus, lai uz to pārceltu struktūrvienības no 32. ēkas, kas tiks demontēta. Gadījumā, ja netiks ievēroti A otrās kārtas ēkas būvdarbu termiņi, tad attiecīgi samazināsies laika rezerve B ēkas projekta īstenošanai, norāda VM.

Ministrija uzsver, ka, ņemot vērā, ka slimnīcas A ēkas otrās kārtas pilnas funkcionalitātes sasniegšanai finansējums daļēji tiek piesaistīts no "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība" pasākuma, nepieciešams rast risinājumu samazinātā finansējuma apjoma piesaistei, lai nodrošinātu slimnīcas B ēkas attīstību.

Vienlaikus VM aicina ņemt vērā, ka, neveicot mērķtiecīgus ieguldījumus A ēkas otrās kārtas un plānotās B ēkas attīstībai tuvākajos gados, var tikt apdraudēta medicīnisko pakalpojumu sniegšana tādos unikālos profilos, kas nav pieejami citās ārstniecības iestādēs. Piemēram, kardioloģija, orgānu transplantācija, endovazālā asinsvadu ķirurģija, grūtnieču patoloģijas, tajā skaitā jaundzimušo intensīvā terapija, mutes, sejas un žokļu ķirurģija, Arodu un radiācijas medicīnas centrs (kurš sniedz palīdzību Latvijas Valsts arodslimnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā radiācijas ietekmē pakļautajām personām) profilos esošajās ēkās to kritiskā tehniskā stāvokļa dēļ.

Plānots, ka slimnīcas B ēkā atradīsies Ambulatorais centrs, Diagnostikas nodaļa, Neatliekamās medicīnas centrs, Kardioloģijas bloks, Sirds ķirurģijas centrs, Torakālā ķirurģija, Asinsvadu ķirurģija, Operāciju bloks, Hibrīda operāciju telpa, Hroniskā hemodialīze, Onkoloģijas nodaļa, izņemot staru terapiju, Aptieka, atbalsta telpas. Projekta sagatavošanas gaitā tiek izstrādāti priekšlikumi un aplēstas izbūves un uzturēšanas izmaksas arī helikoptera nosēšanās laukumam, autonovietņu izveidei, slimnīcas darbības nepārtrauktībai ārēju draudu iestāšanās gadījumā, kā arī viedie energoefektīvie risinājumi.

Atbilstoši pieejamajam finansējumam tiks vērtēta iespēja B ēku īstenot paredzot visas minētās aktivitātes.

Patlaban VM risina minētos problēmjautājumus, izstrādājot Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda darbības programmas "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.-2027.gadam" "P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas infrastruktūras attīstība" pasākuma īstenošanas Ministru kabineta (MK) noteikumus, kuros ir iezīmēts finansējums Slimnīcas B ēkas attīstībai. Par rastajiem risinājumiem ministrija informēs MK atsevišķi.

Kā ziņots, ņemot vērā Krievijas sākto karu Ukrainā, kā rezultātā būtiski tika ierobežota būvniecības izejmateriālu pieejamība un nozarē tika piedzīvots nepieredzēts cenu sadārdzinājums, tostarp darbaspēka un energoresursu pozīcijās, būvkompānija "Velve" kopā ar PSKUS pārstāvjiem kopš 2022.gada maija risināja slimnīcas jaunā A korpusa būvniecības izmaksu sadārdzinājuma un tā kompensēšanas mehānisma jautājumus.

Grozījumus esošajā līgumā puses varēja apstiprināt tikai pēc valdībā izskatītā ziņojuma par sadārdzinājuma finansēšanu. MK pieņēma zināšanai PSKUS iesniegto ziņojumu un atbalstīja to šogad 14.martā.

Iepriekš "Velves" īpašnieka "MN Holding" valdes locekle Jekaterina Griga intervijā aģentūrai LETA sacīja, ka šajā iepirkumā piedāvājums gatavots 2019.gadā pēc tā laika cenām un būvniecības izmaksām, sadārdzinājums sasniedzis 25% jeb 22,6 miljonus eiro.

Savukārt PSKUS valdes locekle Agra Ločmele 27.janvārī informēja aģentūru LETA, ka PSKUS vadība ir panākusi vienošanos ar "Velvi" par jaunā korpusa būvniecības sadārdzinājuma principiem un apjomu, un tas ir kompromiss no abām pusēm, "ņemot vēra izmaksas, darba termiņus un slimnīcas iespējas".

Jaunās A2 ēkas būvdarbi atpaliek no sākotnēji plānota grafika, tomēr nav pārtraukti un turpinās, pauda slimnīca.

A ēkas pabeigšanu īpaši gaida nodaļas, kas šobrīd izvietotas vēsturiskajās un padomju laikā izbūvētajās slimnīcas ēkās - Neatliekamais medicīnas centrs, Sievietes un bērna veselības klīnika, Neiroloģijas klīnika, Mutes, sejas un žokļu ķirurģijas klīnika, piebilda Ločmele.

Būvniecības uzņēmums "Velve" 2021.gadā strādāja ar 68,774 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 1,5% mazāk nekā 2020.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās 5,3 reizes un bija 373 300 eiro.

Kompānija "Velve" reģistrēta 1992.gadā, un uzņēmuma pamatkapitāls ir 1,423 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir kompānija "MN Holding". Uzņēmuma patiesā labuma guvēja ir Jekaterina Ņikuļina.

PSKUS ir daudzprofilu slimnīca, kas sniedz pilna apjoma neatliekamo un plānveida medicīnisko palīdzību, kā arī nodrošina pirms un pēc diploma izglītību, veic zinātniskus pētījumus un nodrošina jaunu ārstniecības metožu un tehnoloģiju aprobēšanu un ieviešanu Latvijā. Slimnīcas visas kapitāla daļas pieder valstij, valsts kapitāla daļu turētājs ir Veselības ministrija.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 gadu 4 mēneši 12 dienu portālā
Bija online 26 maijā 20:04
Meklētājs būvniecības nozarē