Olainē par 1,6 miljoniem eiro tapis dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs Ziņas

Olainē par 1,6 miljoniem eiro tapis dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs

Trešdiena, 17 maijā, 2023

Lai sniegtu atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pilngadīgām personām ar garīgā rakstura traucējumiem, Olainē par 1 597 570 eiro tapis dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs "Kastanis", aģentūra LETA informēja Olaines novada pašvaldības pārstāvji.

No projekta kopējām izmaksām attiecināmās izmaksas ir 1,1 miljons eiro, kuras veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 476 766 eiro apmērā, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 14 263 eiro apmērā, valsts budžeta finansējums 111 065 eiro, kā arī pašvaldības finansējums 495 971 eiro apmērā. Neattiecināmās izmaksas ir 499 503 eiro.

Centra būvniecība izmaksājusi 1 463 738 eiro, būvuzraudzība - 43 081 eiro, autoruzraudzība - 2959 eiro. Projektēšanas un būvekspertīzes izmaksas sastādījušas 26 249 eiro un 10 043 eiro, savukārt aprīkojuma iegādei iztērēts 51 500 eiro.

Rehabilitācijas centrs palīdzēs bērniem sasniegt un saglabāt optimālo fiziskās, sensorās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni, kā arī nodrošinās nepieciešamos līdzekļus, lai bērni varētu sasniegt iespējami augstāko neatkarības līmeni.

Savukārt Dienas centrā atbilstoši vajadzībām nodrošinās iespēju pilngadīgām personām attīstīt sociālās prasmes, izglītoties, veidot sociālos kontaktus, iesaistoties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs. 

Centrā strādās veselības aprūpes, izglītības un sociālā darba speciālisti ar profesionālo izglītību: sociālais darbinieks, sociālais aprūpētājs, aprūpētājs, psihologs, logopēds, fizioterapeits, ergoterapeits, Montesori pedagogs, ABA terapeits, kā arī keramikas nodarbību vadītājs un citi radošo darbnīcu speciālisti.

Centrā darbosies dažādi sociālās rehabilitācijas programmu virzieni. Bērniem būs pieejami pasākumi attīstībai un funkcionālo traucējumu mazināšanai, piemēram, attīstošās nodarbības, individuālās speciālistu konsultācijas. Lai saņemtu psihoemocionālu atbalstu, būs pieejamas arī psihologa konsultācijas.

Savukārt pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem Olaines Sociālais dienests turpinās sniegt atbalstu pamatprasmju uzturēšanai un attīstīšanai jaunajā dienas aprūpes centrā. Tostarp centra klientiem tiks piedāvāts apgūt jaunas prasmes rokdarbu, kulinārijas un citās radošajās darbnīcās. 

Kā norādīja pašvaldībā, šo nodarbību mērķis ir attīstīt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sociālās, darba un funkcionālās prasmes, prasmes plānot un organizēt savu brīvo laiku, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, mācīt sadarboties un savstarpēji pozitīvi komunicēt, disciplinēt un uzticēties. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 3 mēneši 25 dienu portālā
Bija online 27 maijā 12:47
Meklētājs būvniecības nozarē