Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 10,9% Ziņas

Būvniecības izmaksu līmenis gada laikā palielinājās par 10,9%

Trešdiena, 3 maijā, 2023

2023.gada martā, salīdzinot ar 2022.gada martu, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā palielinājās par 10,9%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Būvmateriālu cenas palielinājās par 12,2%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas - par 10,0%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 9,1%.

2023.gada martā, salīdzinot ar februāri, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,1%. Strādnieku darba samaksa, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas palielinājās par 0,2%, bet būvmateriālu cenas nemainījās.

Martā būvniecības izmaksu vidējo līmeni visvairāk ietekmēja darba samaksas pieaugums montētājiem, asfaltētājiem, elektriķiem, kā arī mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksu kāpums kravas mašīnām, puspiekabes kravas mašīnām.

2023.gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2022.gada 1. ceturksni, būvniecības izmaksu līmenis pieauga par 14,2%. Būvmateriālu cenas palielinājās par 17,0%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas - par 12,8%, bet strādnieku darba samaksa pieauga par 9,8%.

2023.gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2022.gada 4. ceturksni, būvniecības izmaksu līmenis palielinājās par 0,8%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 1,6%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas - par 1,3%, bet būvmateriālu cenas palielinājās par 0,3%.

Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2023.gada aprīlī tiks publicēta 29.maijā.

Metodoloģiskā informācija

Būvniecības izmaksu indeksa (BII) mērķis ir atspoguļot vidējās tendences būvniecības resursu cenu pārmaiņās. BII ir ielaides (input) cenu indekss; tas parāda cenu pārmaiņas galvenajiem būvniecībā ieguldītajiem resursu veidiem.

2023.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 200 būvuzņēmumu un vairāk nekā 50 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos izmanto arī būvmateriālu cenas, kuras uzņēmumi sniedz ražotāju cenu indeksu rūpniecībā un importa cenu indeksa aprēķiniem. Papildus aprēķinos izmanto reģistrētās patēriņa cenas būvmateriāliem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2022.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 91,5% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 31,8% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksu indeksiem Latvijā pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā "Aprakstošie metadati".

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 gadu 5 mēnešu 17 dienu portālā
Bija online 11 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē