Būvniecības valsts kontroles birojs izveidojis būvdarbu kontroles interaktīvo karti Ziņas

Būvniecības valsts kontroles birojs izveidojis būvdarbu kontroles interaktīvo karti

Otrdiena, 16 augustā, 2016

Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – Birojs) izveidojis būvdarbu kontroles interaktīvo karti, kas aplūkojama Biroja interneta mājaslapā www.bvkb.gov.lv.

Turpmāk ikvienam interesantam būs iespēja pārskatāmā veidā gūt informāciju par kontroles rezultātiem Biroja uzraudzībā esošajos būvobjektos.

"Pērn izveidojām ēku ekspluatācijas uzraudzības digitālo karti, nodrošinot biroja darba caurspīdīgumu un dodot iespēju ikvienam nepastarpināti iepazīties ar mūsu darba rezultātiem.

Tādējādi veicinājām sabiedrības informētību un veicinājām ēku īpašnieku un apsaimniekotāju atbildību. Pirms gada jūlijā uzsākām būvdarbu valsts kontroli un būvju pieņemšanu ekspluatācijā. Šogad, turpinot iesāktos darbus, esam parūpējušies, lai ikvienam interesentam būtu pārskatāma un publiski pieejama informācija arī par kontroles rezultātiem Biroja uzraudzībā esošajos būvobjektos,” stāsta Biroja vadītājs Pēteris Druķis.

Interaktīvajā kartē ir iespēja uzzināt būtiskāko informāciju par Biroja kontrolētajām būvēm, tajā skaitā pēdējo pārbaudes datumu, Biroja sniegto vērtējumu par būvdarbiem un laiku, kad būve pieņemta ekspluatācijā, kā arī atbildīgo uzņēmumu nosaukumus. Lietotāju ērtībai un pārskatāmībai objektu vērtējuma norādīšanā izmantotas krāsas saskaņā ar “luksofora principu”.

Zaļā krāsā redzami šobrīd uzraugāmie būvobjekti, kuros notiek būvdarbi un Birojs pārkāpumus nav konstatējis. Dzeltenā krāsa apzīmē objektus, kuru būvdarbos ir konstatēti pārkāpumi, būvdarbi nav apturēti, bet atbildīgajām personām ir uzdots pārkāpumus novērst.

Savukārt sarkanā krāsā – objekti, kuros būvdarbi pilnā apjomā vai atsevišķā objekta daļā ir apturēti.

Apturot būvdarbus, informāciju par speciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem Birojs nosūta izvērtēšanai attiecīgajām sertificēšanas institūcijām. Kartē redzami arī būvniecības ieceru objekti, kuriem izsniegta būvatļauja, bet tie vēl nav nonākuši Biroja kontrolē (baltā krāsa) un objekti, kuros būvdarbu kontrole pabeigta, un Birojs ir pieņēmis ekspluatācijā (gaiši zilā krāsa). 

Šogad Birojs ekspluatācijā pieņēmis 34 sabiedriski nozīmīgas būves, no kurām 13 ir jaunbūves, savukārt 21 – pārbūve.

Šobrīd Birojs uzrauga būvdarbus 72 objektos.  Karte apskatāma Biroja interneta mājaslapā http://www.bvkb.gov.lv/lv/buvdarbu-kontroles-interaktiva-karte. Kopš 2015.gada divas nozīmīgākās Biroja funkcijas ir publisko ēku ekspluatācijas drošuma uzraudzība un būvdarbu kontroles veikšana, kā arī būvju pieņemšana ekspluatācijā Būvniecības likumā noteiktajos gadījumos.

2016.gada sākumā Birojs uzsāka būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un pastāvīgās prakses uzraudzību būvekspertīzes specialitātē.  

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 1 diena portālā
Bija online 31 janvārī 19:38
Meklētājs būvniecības nozarē