Konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā žūrija 12 gadu laikā vērtējusi 353 ēkas Ziņas

Konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā žūrija 12 gadu laikā vērtējusi 353 ēkas

Trešdiena, 1 februārī, 2023

Konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā” 12 gadu laikā ir piedalījušās 353 dažādas ēkas, kuru būvniecības vai renovācijas rezultātus padziļināti vērtējusi un analizējusi konkursa žūrija. Lielākā daļa no ēkām ir atjaunotas daudzdzīvokļu mājas – kopumā 249.

Inforgrafika https://www.slideshare.net/siltinam/konkurss-energoefektvk-ka-latvij-12-gados

Divu plānošanas periodu laikā ar Eiropas Savienības fondu atbalstu Latvijā kopumā ir atjaunotas 1109 daudzdzīvokļu ēkas, un vairāk nekā piektā daļa no tām – 22% – ir piedalījušās konkursā “Energoefektīvākā ēka Latvijā”. Tas katrai no šīm ēkām nozīmē dubultu paveikto renovācijas darbu kvalitātes kontroli, lai sasniegtu projektu mērķi – maksimāls enerģijas ietaupījums un iemītnieku dzīves telpas kvalitātes uzlabošana.

Šobrīd ģeopolitisko apstākļu dēļ energoefektivitātes jautājumi visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, ieguvuši neredzēti plašu nozīmi un skanējumu. Tūkstošiem daudzdzīvokļu ēkās, privātmājas, uzņēmumos, iestādēs šoruden aktīvi tiek īstenoti dažādi energoefektivitātes pasākumi, līdz ar to nākamgad noteikti atkal organizēsim konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā”. Konkurss ir labs veids, kā izcelt labos piemērus un dalīties pieredzē ar stāstiem, kas palīdz Latvijas ēkām – gan daudzdzīvokļu, gan publiskajām, gan industriālajām un privātmājām – maksimāli efektīvi izmantot energoresursus, taupīt iedzīvotāju, valsts un uzņēmēju līdzekļus, kā arī kopumā padarīt mūsu dzīves telpu sakārtotāju un kvalitatīvāku,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Edmunds Valantis.

Ekonomikas ministrija 2022. gadā pasūtīja neatkarīgu izvērtējumu par visām dzīvojamām un nedzīvojamām ēkām, kuras konkursā no 2011. līdz 2021. gadam ieguva pirmās vietas godalgu kā energoefektīvākās ēkas. Dati apliecināja, ka visās desmit analizētajās daudzdzīvokļu ēkās kopējais enerģijas ietaupījums bija vismaz 60%, bet lielākajai daļai tas pārsniedza 70%, maksimāli sasniedzot pat 80% ietaupījumu.

Konkurss “Energoefektīvākā ēka Latvijā” ir izturējis laika pārbaudi, un 2022. gadā notika jau 12. reizi. Šo gadu laikā pieteikto ēku skaits ir variējis no 16 līdz 44, lielākais pieteikumu skaits tika saņemts 2014. gadā.
Konkursā ēkas var pieteikt piecās kategorijās: energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka, energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve, energoefektīvākā publiskā ēka, energoefektīvākā vienģimenes ēka un energoefektīvākā rūpnieciskā ēka. Neapstrīdamu līdera lomu ieņem atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas – kopumā konkursā piedalījušās 249 ēkas. Seko publiskās ēkas (48), daudzdzīvokļu ēkas – jaunbūves (24), bet mazāka interese ir bijusi par vienģimenes ēkas un rūpnieciskās ēkas kategorijām – katrā no tām kopumā konkursā startējušas 16 mājas.

Analizējot konkursa dalībniekus pēc reģionālā sadalījuma, aktīvākie ēku atjaunotāji un konkursa dalībnieki ir Kurzemē – trešā daļa jeb 35% konkursā startējušo ēku ir no Kurzemes. Seko Vidzeme ar 21% dalībnieku, Rīga (17%), Zemgale (13%), Pierīga (11%), bet vismazāko interesi par konkursu izrādījuši Latgales ēku īpašnieki un apsaimniekotāji – no šī reģiona saņemti vien 3% pieteikumu.
Atbilstošs ir arī konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” laureātu sadalījums. Visvairāk pirmās vietas godalgu ir aizceļojis uz Kurzemi – 58%, tad seko Rīga (14%), Pierīga (12%), Vidzeme (10%), Zemgale (4%) un Latgale (2%).

Par konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā”

Konkursu organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Būvinženieru savienība. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivitātes un ilgtspējas jomā, īstenojot energoefektīvu ēku būvniecību, atjaunošanu un pārbūvi, tādējādi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisiju daudzumu atmosfērā un veicinot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, telpu mikroklimatu, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu, arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Inese Bērziņa @inese_berzina
https://www.buvbaze.lv/inese_berzina/
1 gads 10 mēnešu 11 dienu portālā
Bija online 10 martā 14:56
Meklētājs būvniecības nozarē