Talsu tirgus atjaunošanai piešķir vēl papildu 62 845 eiro Ziņas

Talsu tirgus atjaunošanai piešķir vēl papildu 62 845 eiro

Pirmdiena, 3 oktobrī, 2022

Pašvaldības domes sēdē deputāti vienojās Talsu tirgus atjaunošanai piešķirt vēl papildu 62 845 eiro, aģentūru LETA informēja Talsu novada pašvaldības pārstāve Inita Fedko.

Nosakot tirgus ēkas Ezera ielā 7 atjaunošanu par vienu no prioritārajiem pašvaldības investīciju projektiem un saņemot pozitīvu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lēmumu, pašvaldībai bija iespēja ņemt aizdevumu ēkas atjaunošanai.

Jūlijā Talsu novada pašvaldība noslēdza būvdarbu līgumu ar SIA "Telms" par Talsu tirgus ēkas Ezera ielā 7 atjaunošanu līdz gada beigām par 698 959 eiro ar pievienotās vērtības nodokli (PVN). Par šo finansējumu bija paredzēts sakārtot ne tikai Talsu tirgus ēku, saglabājot tās sākotnējo izskatu, bet arī ar to saistīto infrastruktūru, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

Taču 26.jūlijā un 2.septembrī būvuzņēmējs noformējis konstatācijas aktus, kuros norādīti vairāki punkti, kas nebija sākotnēji paredzēti būvniecības apjomos un kas tagad paģēr izmantot citus tehniskos risinājumus būvdarbu turpināšanai. Lai būvniecība neapstātos un līdz gada beigām apgūtu finansējumu, nepieciešami papildu līdzekļi 62 845 eiro ar PVN.

Pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vadītāja Aiva Dimante informēja, ka, atrokot ēkas pamatus, konstatēts, ka tie izveidoti bez veidņošanas, iestrādājot betonu tranšejā. Lai nodrošinātu prasīto būvdarbu kvalitāti, nepieciešams pielietot citu ēkas pamatu siltināšanas risinājumu. Savukārt, veicot jumta segumu demontāžu, konstatēts, ka esošais jumta pārsegums izbūvēts no koka sijām, starp kurām iestrādāts siltumizolācijas materiāls, tāpēc nepieciešams cits seguma atjaunošanas risinājums. Tāpat būvprojektā nav norādīti pilnvērtīgi apjomi siltināšanai, nav iekļauta betona apmaļu demontāža un citi darbi.

Talsu novada pašvaldība nosūtījusi vēstules tehniskās situācijas apsekošanas atzinuma sagatavotājam un apliecinājumu karšu izstrādātājam, lūdzot skaidrot radušos situāciju. Talsu novada pašvaldības domes sēdē izpilddirektores vietniece Ligita Šnore informēja, ka saņemtās atbildes tiks izvērtētas, lai saprastu pašvaldības iespējamās tālākās darbības.

Likums "Par valsts budžetu 2022.gadam" paredz, ka pašvaldība var saņemt aizdevumu ne vairāk kā diviem noteiktiem prioritāriem investīciju projektiem, kas atbilst pašvaldības attīstības programmas investīciju plānam, ar maksimālo pašvaldības kopējo aizņēmumu summu 2022.gadā 1 000 000 eiro apmērā, un kam ir sniegts VARAM pozitīvs atzinums par attiecīgā projekta atbilstību pašvaldības attīstības programmai.

LETA jau vēstīja, ka kopš 2010.gada Talsu novada pašvaldībai piederošais īpašums Ezera ielā 7, kur atrodas Talsu tirgus, ir bijis SIA "Nārone" pārraudzībā. Šā gada 31.martā, beidzoties noslēgtajam līgumam, uzņēmums no tirgus pārvaldības atteicies, bet Talsu novada dome pieņēmusi lēmumu to nodot pašvaldības kapitālsabiedrības uzņēmuma SIA "Talsu namsaimnieks" pārvaldībā.

Talsu novada dome pieņēma lēmumu līdz 2023.gada 31.decembrim īpašuma pārvaldīšanu un apsaimniekošanu deleģēt SIA "Talsu namsaimnieks".

Kā vēstīts, 2016.gadā Talsu novada pašvaldība sāka Talsu pilsētas tirgus pārbūves projekta gatavošanu. Pēc trīs gadu ilga darba procesa, strīdīgām diskusijām un mainītas koncepcijas objekta būvprojekts vēl nebija līdz galam pabeigts, tādēļ Talsu novada dome nolēma pārtraukt Talsu pilsētas tirgus pārbūves projekta sagatavošanu atkārtotai iesniegšanai Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA).

Tirgus pārbūves projekta izstrādē pašvaldība bija ieguldījusi aptuveni 110 000 eiro.

Projekta pieteikums par Talsu pilsētas tirgus pārbūvi, kas ietvēra integrētu ražošanas objekta izveidi, tika iesniegts 2017.gada septembrī. Projektā bija plānots pārbūvēt Talsu pilsētas tirgu, izbūvējot tirgus paviljonu, saglabājot to esošajā izmērā, un ražošanas telpas, kur attīstītu vieglās rūpniecības ražošanu, kā arī stāvlaukumu pie ēkas. Projektā bija paredzēts izveidot jaunas darba vietas un piesaistīt uzņēmumu privātās investīcijas 855 324 eiro apjomā.

Saskaņā ar iesniegto projekta pieteikumu Talsu pilsētas tirgus pārbūvei plānotais kopējais finansējums ir 2 321 112 eiro, no tā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) plānotais finansējums ir 1 347 059 eiro apmērā.

Talsu novada pašvaldība nenonāca līdz projekta realizācijai, jo bija iekavēta būvprojekta izstrāde. 2017.gadā tika lauzts līgums ar projektētājiem SIA "Campaign", kas neievēroja noteiktos termiņus, tad tika mainīta tirgus koncepcija, lai palielinātu attiecināmo izmaksu apjomu, un piesaistīts jauns projektētājs - SIA "Alberta projekti". Arī tas neizstrādāja būvprojektu pilnā sastāvā, jo tika pieprasīts papildu finansējums, ko pašvaldība nebija gatava piešķirt. Tika lauzts līgums un izsludināts jauns iepirkuma konkurss par tirgus pārbūves projekta izstrādi pilnā sastāvā, kur uzvarēja SIA "Joe".

2019.gada martā CFLA tika nosūtīta Talsu novada pašvaldības vēstule, kurā atsaukts iesniegtais projekta iesniegums un norādīts nākamā iesnieguma plānotais iesniegšanas termiņš - novembris. Tomēr 2019.gada augustā deputātu vairākums nolēma, ka Talsu pilsētas tirgus pārbūves projekta sagatavošana ir jāpārtrauc un atkārtoti nav jāiesniedz.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 10 mēnešu 7 dienu portālā
Bija online 08 decembrī 11:34
Meklētājs būvniecības nozarē