Noslēgusies diplomprojektu un maģistru darbu aizstāvēšana RTU BIF Ziņas

Noslēgusies diplomprojektu un maģistru darbu aizstāvēšana RTU BIF

Trešdiena, 22 jūnijā, 2022

Pagājušajā nedēļā Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (RTU BIF) Būvražošanas katedras un Būvkonstrukciju katedras Valsts pārbaudījumu komisijām savus maģistra darbus aizstāvēja septiņi studenti, savukārt bakalaura darbus un inženierprojektus – divdesmit trīs studenti.

Augstāko novērtējumu – 10 (izcili) – par maģistra darbu Fibrobetona dobo pārsegumu paneļu nestspēja normālā un paaugstinātā temperatūrā saņēma Klāvs Rubenis.

Tāpat augstāko novērtējumu par sava bakalaura darbu Cementa kompozītu šļūdes deformāciju noteikšana, pielietojot dažādas metodoloģijas un inženierprojektu Tirdzniecības centra jaunbūve saņēma Rēzija Rumpe, kā arī Anna Čiževska, kas aizstāvēja bakalaura darbu Cementa kompozītmateriālu ar oglekļa šķiedrām spiedes stiprības un elektriskās pretestības salīdzinājums un inženierprojektu Ražošanas ēka atkritumu šķirošanai ar biroja daļu Salaspilī.

Savus absolventu diplomus RTU BIF studenti saņems 1.jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē, kur norisināsies RTU 160.gadadienas svinīgais pasākums, savukārt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes (LLU VBF) absolventi savus diplomus saņēma jau 20.jūnijā.

Raimonds Eizenšmits, LBS valdes priekšsēdētājs
Vineta Silberga @vineta_silberga
https://www.buvbaze.lv/vineta_silberga/
6 gadu 6 mēnešu 23 dienas portālā
Bija online 25 augustā 12:04
Meklētājs būvniecības nozarē