Lasītava: Droni būvniecībā (2.daļa) Būvniecība
Foto: Pixabay.com

Lasītava: Droni būvniecībā (2.daļa)

Piektdiena, 25 februārī, 2022

Praktiskais pielietojums – būvuzņēmuma RERE Grupa pieredze

 

Foto: RERE Grupa

 

Būvuzņēmumā RERE Grupa droni tiek plaši izmantoti dažādos objektos. Piemēram, Rail Baltica Rīgas Centrālā mezgla būvniecības objektā, Jelgavas Loka maģistrāles pārbūvē, arī vēsturiskajos objektos, piemēram, Siguldas Jaunās pils un Dobeles pils darbos, kā arī citos objektos. Specifisku uzmērījumu veikšanai tiek piesaistīti eksperti no ārpakalpojumiem.

Būvniecības eksperti secina, ka datu ieguve ar dronu palīdzību ir drošāka, ērtāka un ātrāka. Izmantojot foto un video ierakstus, klients un  būvnieks var novērtēt progresu pat neizejot no biroja un vajadzības gadījumā ieviest korekcijas plānošanā, ortofoto un 3D modeļa izstrāde palīdz būvdarbu plānošanā un zemes darbu kvantitatīvo lielumu aprēķināšanā, veicot rakšanas darbu monitoringu, dati, kas iegūti ar dronu, ir pat precīzāki nekā mērniekam ar instrumentu, uzmērot situāciju dabā.

 

Būtiska ir dronu iegūto video vai fotoattēlu izmantošana pirms darbu uzsākšanas objektā un būvlaukuma pieņemšanas, lai fiksētu seguma, esošo konstrukciju, pieguļošo teritoriju un ēku tehnisko stāvokli, kā arī reprezentācijas vajadzībām gan būvdarbu norises gaitā, gan noslēdzot darbus.

 

RERE Grupa komandā ir darbinieki ar licencēm, kuri strādā ar aprīkotiem droniem, bet pēc vajadzības tiek izmantoti arī ārpakalpojumi, ja nepieciešams augstākas kvalitātes drons, kas pielāgots mērniecības datu ieguvei un apstrādei. Līdz ar dronu plašāku izmantošanu, jāņem vērā, ka lidojumi aizņem papildu laiku, jo jāveic lidojumu plānošana, veikšana, lidojumu žurnāla uzturēšana un citi pasākumi.

 

Ģirts Pavlovs, SIA RERE Būve mērnieks: “Rail Baltica Rīgas Centrālā mezgla būvniecības objektā drona veiktie foto un video uzņēmumi tiek izmantoti paveikto darbu progresa novērtēšanai un monitoringam, kā arī būvniecības procesa atbalstam, izstrādājot ortofoto attēlus un realitātes 3D modeļus ar fotogrammetrijas metodi, kas ļauj monitorēt zemes darbu virzību.”

 

Edgars Krastiņš, SIA RERE Vide projektu vadītājs: “Dronu izmantošanai ir būtiskas priekšrocības birstošo materiālu uzkrājumu apjoma kontrolē. Izbūvējot Loka maģistrāles rekonstrukcijas objektu, būvnieks ar drona palīdzību regulāri monitorēja birstošā materiāla apjomu būvlaukuma krautnēs, nosakot šķembu kaudzes tilpumu un attiecīgi aprēķinot tilpuma izmaiņas noteiktā laika periodā. Tas ļāva kontrolēt materiālu izlietojumu.

 

Ar drona palīdzību tika veikts arī gala digitālais izpilduzmērījums. Sertificēts ģeodēzists pielietoja dronu, lai uzmērītu visas izbūvētās konstrukcijas – asfaltu, bruģi, apmales, labiekārtojuma elementus, u.c. Šis drons mērīja 40 punktus uz vienu kvadrātmetru un tādā veidā tika uzmērīts objekts vairāk nekā 10 km garumā un vairāku simtu tūkstošu kvadrātmetru laukumā. Šo mērniecības metodi apstiprināja kā atbilstošu, veicot gala digitālā izpilduzmērījuma saskaņošanu un darbu nodošanu.”

 

 Foto: RERE Grupa

 

RERE Grupa veic mērījumus ar drona palīdzību arī vēsturisko būvju objektos, piemēram, Siguldas Jaunā pils, Dobeles pils u.c., pieaicinot profesionāļus no SIA 3D Engineering.

 

Reinis Točelovskis, SIA 3D Engineering pārstāvis: “Dronus būvniecības procesā galvenokārt izmanto vizuālajai inspekcijai grūti pieejamās vietās un uzmērījumu veikšanai ar fotogrammetrijas metodi, piemēram, jumtu plaknēm. Dronu izmantošana kļūst arvien ekonomiski pamatotāka, kā arī mazina riskus cilvēkam, kurš veic konkrētos 3D datu iegūšanas darbus. Ar drona palīdzību datus ir iespējams iegūt ātrāk un lētāk, turklāt tiek iegūta arī vizuālā informācija, ko iespējams izmantot objekta apsekošanai un tehniskā stāvokļa novērtēšanai.

 

Tiesa,  svarīgi pielietot dronus pareizi un arī izmantot atbilstošu metodoloģiju. Piemēram, fotogrammetrija nav tik precīzs uzmērīšanas veids, kā 3D lāzerskenēšana, bet, ja izmanto īpašu atbalsta metodoloģiju, tad uzmērījumam iespējams sasniegt līdz pat 2cm precizitāti.

 

Pēdējā laikā arvien vairāk parādās dažādi risinājumi droniem – uzliekami LIDAR sensori, infrasarkanās kameras, gāzes un metāla detektori. Tomēr joprojām visvairāk lietotie sensori paliek augstas kvalitātes video un foto kameras. Attiecībā uz drona vadīšanu tehniski dronu operēt ir salīdzinoši vienkārši un lielākā daļa procesu ir automatizēti. Ļoti svarīgi ievērot arī ārējo apstākļu ietekmi uz iespējamo drona lidojumu. Drona operatoram jābūt pabeigtam apmācību kursam un iegūtai atbilstošai licencei.”

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
5 gadu 7 mēnešu 27 dienu portālā
Bija online 27 septembrī 12:20
Meklētājs būvniecības nozarē