Izstrādāta būvniecības nozares attīstības stratēģija Ziņas

Izstrādāta būvniecības nozares attīstības stratēģija

Piektdiena, 19 maijā, 2017

Latvijas Būvniecības padome, būvniecības nozares lielākās nevalstiskās organizācijas un Ekonomikas ministrija ir vienojušās par Latvijas būvniecības nozares attīstības vīziju 2024. gadam (turpmāk – Stratēģija) un apstiprināja to Padomes sēdē.

Būvniecības nozares attīstības stratēģija apvieno nozares un valsts pārvaldes intereses un vajadzības, kā arī nosaka nozares mērķus un prioritārās aktivitātes nozares līdzsvarotai attīstībai. Stratēģijas galvenais uzdevums ir noteikt vienotu politiku ilgtspējīgas un konkurētspējīgas Latvijas būvniecības nozares attīstībai.

Lai sasniegtu Latvijas būvniecības nozares attīstības vīziju, Latvijas Būvniecības padome definējusi piecus nozares stratēģiskās attīstības mērķus:

  • samazināt būvniecības regulējuma birokrātiju, par 50% samazinot kopējo procesa termiņu un digitalizējot risinājumus, tādējādi nodrošinot efektīvāku būvniecības procesu;
  • kāpināt nozares produktivitāti trīs reizes, lai tā sasniegtu top 10 ES dalībvalstu vidējo rādītāju;
  • palielināt būvniecības nozares apgrozījumu no pašreizējiem 1,5 miljardiem EUR gadā līdz 3 miljardiem EUR gadā;
  • uzlabot būvniecības speciālistu izglītības un profesionālās kvalifikācijas sistēmu, panākot, ka augsti kvalificēti speciālisti ir katrā būvniecības profesijā;
  • uzlabot būvniecības pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus veidojot vienotu kvalitātes mērījumu sistēmu.

Būvniecības nozarē ir nepieciešamas pārmaiņas, kāpinot tās produktivitāti, inovācijas, eksportspēju, kā arī izceļot nozares sasniegumus. Strādājot pie Stratēģijas Ekonomikas ministrija ir atbalstījusi nozares piedāvāto attīstības vīziju. Būvniecības nozares stratēģijas uzdevums ir atbalstīt būvniecības nozares pārmaiņas ceļā uz augstāku produktivitāti,” uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 “Būvniecības nozares līdzsvarotai attīstībai pēc 2024. gada ir būtiski aizvietot ES fondu finansētās programmas ar jauniem finanšu instrumentiem tautsaimniecības un eksporta izaugsmei. Vienlaikus būvniecības nozarei un Ekonomikas ministrijai ir jāstrādā pie nozares konkurētspējas attīstības jaunā līmenī, sekmējot speciālistu kompetences, pakalpojumu kvalitātes, e-procesu un būvniecības procesu pilnveidi, kā arī nozares reputācijas celšanu. Būvniecības nozares stratēģijas īstenošanas veiksme būs atkarīga no tā cik aktīvi pasākumu izstrādē un īstenošanā iesaistīsies nozares pārstāvji”, norāda Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētājs Gints Miķelsons.

Detalizētāk ar Latvijas Būvniecības padomē apstiprināto Latvijas būvniecības nozares attīstības stratēģiju 2017. – 2024. gadam var iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

 

Avots: em.gov.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 2 mēneši 1 diena portālā
Bija online pirms 1 stundas
Meklētājs būvniecības nozarē