Būvinženieri rosinās uzlabot nozares izglītības kvalitāti Ziņas

Būvinženieri rosinās uzlabot nozares izglītības kvalitāti

Piektdiena, 26 martā, 2021

Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) Izglītības sekcijā pirms biedrības XXXII kongresā plānotajām diskusijām apspriesti ierosinājumi nozares speciālistu izglītībā, lai paaugstinātu jauno inženieru prasmes un kompetenci.

Kā skaidro sekcijas vadītājs profesors Mārtiņš Vilnītis, Dr.sc.ing., Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas katedras vadītājs, LBS kongresa rezolūcijā iecerēts iekļaut vairākus priekšlikumus būvinženieru izglītības uzlabošanai. Sekcijas dalībnieki iesaka noteikt, ka būvniecības nozares profesionālajām organizācijām ir jābūt veto tiesībām rosināt konkrētu programmu slēgšanu gan to akreditācijas gaitā, gan vērtējot sasniegtos rezultātus. Inženieri norāda – LBS kā sertificējošās institūcijas pārstāvju dalība studiju noslēguma darbu vērtēšanas komisijā jānoteic kā obligāta. RTU un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) būvniecības programmu studentu darbu aizstāvēšanā tas jau notiek, bet Vidzemes augstskolā šī prakse nav pieņemta.

Sekcijas dalībnieki pēdējā sēdē apsprieduši arī LLU asociētās profesores Sandras Gustas ierosinājumu jaunā būvspeciālista sertifikācijai prasīt ne mazāk kā 120 kredītpunktu pēc studiju pabeigšanas. Šim noteikumam vēl būtu jāprecizē formulējums, tomēr tas LBS kā sertificējošai iestādei ir skaidri pamatojam, secinājuši sekcijas dalībnieki.

LBS izglītības eksperti piekrituši RTU profesora Artura Lešinska vērtējumam, ka viena būvniecības programma humanitārā augstskolā nenodrošina vajadzīgo iemaņu apguvi tehniskajām augstskolām līdzīgā līmenī. Tehniskajās augstskolās būvniecības profesiju studenti var strādāt laboratorijās, ko uztur un atjauno ar valsts finansējumu, tāpēc taupīgam līdzekļu izlietojumam un nozares vajadzībām atbilstīgam aprīkojuma līmenim racionāli jānoteic augstskolu skaits, kurās var apgūt būvniecības profesijas. Nozares izglītības jautājumus būvspeciālisti šonedēļ apspriež gan skates Gada labākā būve Latvijā 2020 tiešsaistes konferencē, gan LBS kongresā. Mārtiņš Vilnītis sadarbībā ar Rīgas Celtniecības koledžas direktoru Normundu Grinbergu sniedza priekšlasījumu par būvspeciālistu kompetenci nozares starptautiskajā tiešsaistes konferencē 25.martā. Savukārt Arturs Lešinskis par nozares izglītībā risināmiem uzdevumiem referē LBS XXXII kongresā 26.martā.

Vineta Silberga @vineta_silberga
https://www.buvbaze.lv/vineta_silberga/
5 gadu 6 mēnešu 16 dienu portālā
Bija online 25 augustā 12:04
Meklētājs būvniecības nozarē