Iespaidīgs darbs, ar ko lepoties Ziņas

Iespaidīgs darbs, ar ko lepoties

Piektdiena, 18 septembrī, 2020

Nozares augstākā apbalvojuma Būvindustrijas lielā balva atbalstītāji aicina pieteikt vērtēšanai gan profesionāļu, gan studentu veikumu.


"Piesakot kādu no speciālistiem būvindustrijas jomā, mēs parādām viņa profesionālo pieredzi. Neizsīkstoša enerģija, uzcītība, zināšanu izkopšana praksē un sadarbība ir labāko speciālistu īpašības. Ja arī tu kādu pazīsti, tagad ir iespēja viņu izcelt," pieteikt apbalvojumam kolēģus un sadarbības partnerus mudina Mārtiņš Fībigs, Mg. sc. ing. Latvijas Lauksaimniecības universitātes Arhitektūras un būvniecības katedras vieslektors, SIA Vimbas MF valdes loceklis un galvenais inženieris.


"Ja nevari darīt iespaidīgas lietas, tad dari mazas lietas, bet iespaidīgā veidā, teicis Napoleons Hills. Aicinu būt aktīviem un lepniem par būvniecības nozares kolēģiem un sadarbības partneriem, piesakot viņus Būvindustrijas lielajai balvai," mudina Jānis Palamarčuks, Būvniecības valsts kontroles biroja Kontroles departamenta Būvdarbu kontroles nodaļas vadītājs.


"Futbola komandā līderus izvirza par kapteiņiem. Apbalvojumam parasti piesaka tagadnes vai nākotnes līderus, kas prot un vēlas labi darīt savu darbu", saka Raitis Gultnieks, Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācijas prezidents.

Vēl tikai šodien piesakiet augstajam apbalvojumam Būvindustrijas lielā balva gan studentus, gan jau praktizējošos kolēģus un sadarbības partnerus, kā arī seniorus. Vairāk informācijas http://lielabalva.lv/balva/#nolikums.

Būvindustrijas lielā balva 2020 notiek, pateicoties galvenajam partnerim Bauroc, sadarbības partneriem Knauf, PERI, Paroc, ThermoWhite, Primekss, CMB, atbalstītājiem: RERE grupa, Sakret, Ramirent, Velux Latvia, kā arī mediju partneriem – žurnālam Būvinženieris, būvlaukums.lv, buvbaze.lv, abc.lv, building.lv, Laiks Mājai.

Vineta Silberga @vineta_silberga
https://www.buvbaze.lv/vineta_silberga/
3 gadi 4 mēneši 8 dienu portālā
Bija online 24 septembrī 08:48
Meklētājs būvniecības nozarē