Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi ar nosacījumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projektu Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā Piejūra (Natura 2000 vieta) Ziņas

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi ar nosacījumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta projektu Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parkā Piejūra (Natura 2000 vieta)

Pirmdiena, 10 aprīlī, 2017

Projekta mērķis ir mazināt  antropogēno slodzi uz Eiropas Savienības aizsargājamiem biotopiem dabas parka “Piejūra” (Natura 2000 vieta) teritorijā, nodrošinot bioloģiskās dabas daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm, vienlaicīgi veidojot kvalitatīvu tūrisma un dabas izziņas infrastruktūru.

Galvenās projekta darbības ir antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka “Piejūra” teritorijā Daugavgrīvā, Mangaļsalā un Vecāķos atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā noteiktajam par teritorijas labiekārtošanas pasākumiem, to veidu un apjomu. Investīciju rezultātā tiks izveidota antropogēno  slodzi mazinoša infrastruktūra.

Projekta kopējās izmaksas  plānotas 588 000 EUR,  ERAF finansējums 85%, Rīgas domes līdzfinansējums 15 %.

Papildus informējam, ka Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments kopš 2016.gada īsteno arī projektu “(CoHaBit) – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā „Piejūra” (NATURA 2000 vieta)”, kura mērķis ir Eiropas Savienības aizsargājamo jūras piekrastes biotopu saglabāšana dabas parkā „Piejūra” un tam pieguļošajās teritorijās.

Avots: em.gov.lv
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 5 mēnešu 9 dienu portālā
Bija online 09 jūlijā 15:24
Meklētājs būvniecības nozarē