Eiropas Komisija mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam dara pieejamus astoņus miljardus eiro Ziņas

Eiropas Komisija mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam dara pieejamus astoņus miljardus eiro

Trešdiena, 8 aprīlī, 2020

 Eiropas Komisija (EK) un Eiropas Investīciju fonds (EIF) ap 100 000 mazo un vidējo uzņēmumu atbalstam dara pieejamus astoņus miljardus eiro, aģentūru LETA informēja EK pārstāvniecības Latvijā Preses nodaļā.

EK ir piesaistījusi vienu miljardu eiro no Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), kas kalpos kā garantija EIF, kurš ir daļa no Eiropas Investīciju bankas (EIB) grupas.

Tas ļaus EIF izdot īpašas garantijas, lai stimulētu bankas un citus aizdevējus nodrošināt likviditāti vismaz 100 000 Eiropas mazo un vidējo uzņēmumu, kā arī mazo uzņēmumu ar vidēji lielu kapitalizāciju, kurus skārusi Covid-19 pandēmijas ekonomiskā ietekme. Aplēstais pieejamais finansējums ir astoņi miljardi eiro.

Ar šodienas paziņojumu tiek pildīta 13.martā EK paziņojumā paustā apņemšanās nekavējoties palīdzēt grūtībās nonākušiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, nodrošinot naudas pieejamību tiem jau aprīlī. Tā ir daļa no pasākumu kopuma, par ko EIB grupa paziņoja 16.martā un kas paredzēts, lai ātri mobilizētu atbalstu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī mazajiem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.

Viena no Covid-19 pandēmijas tūlītējām ekonomiskajām sekām ir pēkšņais likviditātes trūkums, kas ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus. Šos uzņēmumus parasti krīze skar visvairāk, un ir būtiski tos atbalstīt ar pienācīgu likviditāti, lai tie varētu pārvarēt krīzi. Tomēr likviditātes trūkuma situācijā bankas nav motivētas aizdot naudu maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo pēkšņi pieaug iespējamais risks. Tāpēc ir vajadzīgas Eiropas Savienības (ES) garantijas šo aizdevumu atbalstam. No šodienas EIF piedāvā tirgum īpašas ESIF atbalstītas garantijas, lai ierobežotu pandēmijas ietekmi uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un maziem uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.

EK priekšsēdētājas izpildvietnieks jautājumos par ekonomiku cilvēku labā Valdis Dombrovskis norādīja, ka visā Eiropā uzņēmumi saskaras ar grūtībām. ES ātri reaģē, lai palīdzētu mīkstināt ekonomisko ietekmi un palīdzētu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuri ir īpaši neaizsargāti.

"Šodien EK un EIF dara pieejamu finansējumu astoņu miljardu eiro apmērā, nodrošinot tūlītēju naudas līdzekļu atbalstu tiem mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem Eiropā, kurus skārusi Covid-19 pandēmija. Nauda tiks iepludināta jau šomēnes caur vietējām bankām un aizdevējiem, lai palīdzētu tiem, kurus šī krīze ir skārusi vissmagāk," pauda Dombrovskis.

EIF ģenerāldirektors Alēns Godārs sacīja, ka šādas vēl nepieredzētas krīzes laikos ir svarīgi, lai mazie un vidējie uzņēmumi saņemtu tiem nepieciešamo atbalstu.

"EIF intensīvi strādā, lai nodrošinātu ātru un pienācīgu reakciju uz Covid-19 vīrusa uzliesmojumu, un mēs esam gandarīti, ka šodien kopā ar Komisiju uzsākam šo jauno iniciatīvu astoņu miljardu eiro apmērā. Lai gan tas ir svarīgs pirmais solis, EIB grupa turpinās darbu, lai rastu papildu risinājumus nolūkā ātri apmierināt uzņēmēju finansējuma vajadzības visā Eiropā," pauda Godārs.

Viens miljards eiro, kas piesaistīts no ESIF atbilstoši COSME aizdevumu garantiju mehānismu un "InnovFin" mazo un vidējo uzņēmumu garantijām pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" ietvaros, ļauj EIF sniegt 2,2 miljardu eiro lielas garantijas finanšu starpniekiem, darot pieejamu finansējumu astoņu miljardu eiro apmērā. Garantijas tirgū tiks piedāvātas ar EIF starpniecību, šodien publicējot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību vairākiem simtiem finanšu starpnieku, tai skaitā bankām un alternatīvajiem aizdevējiem. 

Šo garantiju galvenās iezīmes būs šādas vienkāršota un ātrāka piekļuve EIF garantijai, augstāks riska segums - līdz 80% no iespējamiem zaudējumiem par atsevišķiem aizdevumiem (atšķirībā no standarta 50%), uzmanības centrā aizdevumi apgrozāmā kapitāla veidošanai visā ES, kā arī iespēja noteikt elastīgākus nosacījumus, tai skaitā atlikt maksājumu, mainīt atmaksas grafiku vai piešķirt kredītbrīvdienas.

Jaunās iezīmes būs pieejamas gan jauniem, gan esošiem finanšu starpniekiem, kuri jau sadarbojas ar EIF, kas īpašos nosacījumus attiecinās uz vairāk nekā 100 000 uzņēmumu, kas gūst labumu no garantijām atbilstoši COSME AGM un "InnovFin" MVUG programmām.

Pēc šodienas aicinājuma izteikt ieinteresētību finanšu starpnieki ar esošiem EIF līgumiem atbilstoši šīm COSME un "InnovFin" programmām varēs piekļūt jaunajām garantijām tūlīt pēc to pieprasījuma. Citi finanšu starpnieki var piekļūt garantijām pēc ātras pieteikšanās procesa. Tādējādi jau aprīlī var sākties jaunu naudas līdzekļu ieplūšana smagi cietušajos uzņēmumos. Mazie un vidējie uzņēmumi varēs tieši pieteikties savās vietējās bankās un pie aizdevējiem, kas piedalās shēmā, kuri būs norādīti tīmekļa vietnē "www.access2finance.eu".

Komisija un EIB grupa turpinās darbu pie papildu pasākumiem un izmantos visus to rīcībā esošos instrumentus, lai palīdzētu ierobežot Covid-19 pandēmiju un novērstu tās ekonomiskās sekas.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 9 mēnešu 27 dienu portālā
Bija online 11 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē