Akceptēts ūdensvada un kanalizācijas tīklu Berģos paplašināšanas būvprojekts Ziņas

Akceptēts ūdensvada un kanalizācijas tīklu Berģos paplašināšanas būvprojekts

Piektdiena, 31 janvārī, 2020

Rīgas pilsētas būvvalde saskaņojusi ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas Berģos būvprojektu. Līdz ar to SIA "Rīgas ūdens" var izsludināt iepirkumu būvdarbu veikšanai.

Šī dokumentācija attiecas uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā "Ūdenssaimniecības attīstības Rīgā, 5. kārtas" projektu. Šīs kārtas ietvaros paredzēts nodrošināt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pieslēgšanas iespējas to iedzīvotāju mājokļiem, kuri dzīvo Imantas ziemeļrietumu daļā, Berģu dienvidu daļā (Rīgas administratīvajā teritorijā) un Beberbeķos. Projekta mērķis ir attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu kvalitāti, nodrošinot minētajiem mikrorajoniem pieslēgšanās iespējas centralizētajām SIA "Rīgas ūdens" sistēmām.

Projekta kopējie izdevumi ir 26 006 448 eiro, no kuriem būvniecības izmaksas ir 15 571 007 eiro. No šīm izmaksām jeb kopējiem attiecināmajiem izdevumiem 63,79% tiks segti no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem, nosakot šī finansējuma griestus 9 932 725 eiro apmērā. Pārējais finansējums tiks segts no SIA "Rīgas ūdens" līdzekļiem.

Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta realizācija tika uzsākta 1996. gadā. Projekta I un II kārta tika pabeigta 2006. gadā, III kārta tika realizēta no 2006. - 2009. gadam, bet IV kārta - no 2011. -2015. gadam. Projekta galvenais uzdevums ir radīt drošu un kvalitatīvu ūdensapgādi Rīgā un veikt centralizētās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām. Projekta 4. kārtas ietvaros notika ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūve un paplašināšana Mārupē, Katlakalnā un Bolderājā, kā arī ūdens sagatavošanas stacijas Baltezerā būvniecība. Tās rezultātā izbūvēti jauni ūdensvada tīkli ar kopējo garumu 39,8 kilometri un kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 54,4 kilometri, astoņas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī jau minētā ūdens sagatavošanas stacija Baltezerā. Izbūvēti arī ūdensvada pievadi un kanalizācijas izvadi no ielas vadiem līdz katra gruntsgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai, kas atvieglo īpašniekiem pievienošanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Pēc "Ūdenssaimniecības attīstības Rīgā, 5. kārtas" projekta realizācijas šādas pat iespējas būs arī Imantas ziemeļrietumu daļā, Berģu dienvidu daļā un Beberbeķos dzīvojošajiem.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 10 mēnešu 7 dienu portālā
Bija online 08 decembrī 11:34
Meklētājs būvniecības nozarē