Ugunsgrēka seku likvidēšanai Valkas novada domei piešķirs 110 701 eiro Ziņas

Ugunsgrēka seku likvidēšanai Valkas novada domei piešķirs 110 701 eiro

Ceturtdiena, 19 decembrī, 2019

Ugunsgrēka seku likvidēšanai kokapstrādes ražošanas ēkā Valkas novada domei piešķirs 110 701 eiro, šodien lēma valdība. 

Kā norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), 31.maijā Valkas novada pašvaldībai piederošajā īpašumā, kokapstrādes ražošanas ēkā, Tālavas ielā 12, notika ugunsgrēks.

Ugunsgrēka rezultātā cieta jumta segums 820 kvadrātmetru platībā, jumta konstrukcijas, griestu pārsegums, atsevišķas starpsienas, logi un pirmā stāva grīdas segums. Ņemot vērā, ka ēkas konstrukcijas ir atsegtas ugunsgrēka rezultātā, tās pakļautas arī klimata, sevišķi lietus ūdens, iedarbībai. Minēto ēku šobrīd nav iespējams ekspluatēt, un tā uzskatāma par vidi degradējošu objektu.

Lai novērstu ēkā notikušā ugunsgrēka radītos zaudējumus, nepieciešams veikt ugunsnelaimē radīto būvgružu un atkritumu demontāžu un utilizāciju, bojātā koka pārseguma atjaunošanu, bojātās grīdas un logu nomaiņu, griestu atjaunošanu vietās, kur tika bojāts pārsegums, pārseguma siltināšanu, pilnīgi visu jumta konstrukciju un jumta seguma maiņu, kā arī lietus ūdens noteksistēmas atjaunošanu.

Tam kopumā ir nepieciešami finanšu 158 144 eiro. Pašvaldība apņēmusies nodrošināt līdzfinansējumu 47 443 eiro apmērā, kas ir 30% no postījumu novēršanai nepieciešamās summas. 

Līdz ar to no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tiks piešķirti līdzekļi 110 701 eiro apmērā. 

Ministrija minēto finansējumu pārskaitīs Valkas novada pašvaldībai pēc tam, kad tā būs iesniegusi attiecīgus dokumentus, kas apliecina, ka tā ir nodrošinājusi ne mazāk kā 30% no finansējuma, kas nepieciešams, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar ugunsgrēka radīto zaudējumu novēršanu.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 3 mēneši 28 dienu portālā
Bija online 29 maijā 16:29
Meklētājs būvniecības nozarē