VEF kultūras pils ēkā veikti demontāžas darbi un uzsākti restaurācijas darbi. Ziņas

VEF kultūras pils ēkā veikti demontāžas darbi un uzsākti restaurācijas darbi.

Otrdiena, 25 oktobrī, 2016

“VEF Kultūras pils rekonstrukcijas un restaurācijas projekts paredz veikt trīs galvenos uzdevumus: pils pieejamības palielināšanu un apkārtējās teritorijas labiekārtošanu; iestādes sniegto pakalpojumu uzlabošanu, veicot interjera, skatuves pilnveidošanu, skaņu un apgaismojuma sistēmas uzlabošanu; kā arī radošo amatieru kolektīvu darba apstākļu sakārtošanu atbilstoši mūsdienu prasībām.

Šobdrīd atrodoties objektā radās pārliecība, ka darbi norit pēc plāna un projektā noteiktie uzdevumi tiks īstenoti laikā un atbilstošā kvalitātē,”  informē Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks. Līdz šim ir veikti apjomīgi demontāžas darbi, t.sk. bēņinu starpstāvu pārsegumu demontāža 900m2 platībā, no kuriem papildu 600m2, kas bija jādemontē sakarā ar esošo pārsegumu konstrukciju kritisko stāvokli. Procentuāli par 70% ir paveikta jumta seguma un jumta konstrukciju izbūve, darbu gaitā ir konstatēts, ka jāveic papildu darbi esošo jumta konstrukciju nostiprināšanai un elementu nomaiņai.

“VEF Kultūras pils ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un tās iekšējais plānojums, kā arī piecu telpu interjera apdare ir valsts nozīmes mākslas piemineklis. Objekta kopējā platība ir 6878 m2 un kopš šī gada maija jau paveikti ap 25% no projektā paredzētajiem vispārceltnieciskajiem būvdarbiem, kā arī darba procesā ir konstatēti vēl papildu veicamie darbi,” klātesošos informēja Rīgas domes Īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs.

Pēc ēkas fasādes mūra atsegšanas, tika konstatēta nepieciešamība veikt mūra remontu un pastiprināšanu, kā arī būvdarbu gaitā tika atklāts, ka logiem vēsturiski nav izbūvētas pārsedzes. Līdz ar to tika veikta, sākotnēji neplānota, logu pārsedžu izbūve.

Pirms ēkas galvenās ieejas un rotondu kolonnu restaurācijas uzsākšanas, veikta kolonnu esošā apmetuma tehniskā un ķīmiska sastāva izpēte, pieaicinot tehniskos speciālistus. Pēc atzinuma saņemšanas, ir pieņemts lēmums veikt esošā apmetuma demontāžu un jaunas apmetuma apdares kārtas izbūvi. Demontējot ēkas galvenās ieejas pakāpienus, tika konstatēts, ka zem pakāpieniem nav nesošo konstrukciju un granīta pakāpieni balstās tikai uz smilts pabēruma.

Līdz ar to ir nepieciešams veikt pakāpienu balstījumu izbūvi, kā arī papildu nepieciešams nostiprināt granīta un cokola apdares plāksnes pie VEF Kultūras pils galvenās ieejas. Šobrīd turpinās pagrabstāva un iekšējo inženiertīklu izbūves darbi, kā arī uzsākti apdares darbi. VEF kultūras pils ēka ir celta laika posmā no 1951. līdz 1960.gadam, un tik apjomīgi ēkas rekonstrukcijas un renovācijas darbi tiek veikti pirmo reizi.

 

VEF kultūras pils kā kultūras centrs darbību uzsāka 1960.gada 1.martā un ir lielākā Latvijas kultūras iestāde ar vairāk nekā piecdesmit mākslinieciskajiem kolektīviem, studijām un interešu klubiem, kuros darbojas ap 3000 cilvēku – gan pirmsskolas vecuma bērni, gan pusaudži un jaunieši, gan vidējas un vecākās paaudzes rīdzinieki. VEF kultūras pils rekonstrukcija un restaurācija tika uzsākta šā gada 2.maijā.

Darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veic SIA “VELVE”.  Kopējās projekta izmaksas ar PVN ir aptuveni 11 miljoni eiro. Šobrīd jau ir noslēgts līgums par projekta “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamā arhitektūras piemineklī VEF kultūras pilī Ropažu ielā 2, Rīgā” Nr. EKII/18 īstenošanu. 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
6 gadu 20 dienu portālā
Bija online 19 februārī 09:40
Meklētājs būvniecības nozarē