Noslēgta vienošanās par Būvniecības informācijas sistēmas tālāku attīstīšanu Ziņas

Noslēgta vienošanās par Būvniecības informācijas sistēmas tālāku attīstīšanu

Piektdiena, 29 novembrī, 2019

Parakstīta vienošanās starp Būvniecības valsts kontroles biroju (BVKB) un Centrālo finanšu un līguma aģentūru, kas paredz tālāku Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) attīstīšanu procesu optimizācijas un automatizēšanas virzienā, aģentūru LETA informēja BVKB.

Parakstītā vienošanās par Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projektu "Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta" nosaka turpmāko četru gadu laikā gan papildināt un pilnveidot jau šobrīd "www.bis.gov.lv" pieejamos risinājumus, gan arī veidot jaunus.

BIS attīstības otrā kārta tiks līdzfinansēta no ERAF līdzekļiem. Projekta kopējais finansējums ir 3,075 miljoni eiro, tostarp ERAF līdzfinansējums ir 2,614 miljoni eiro, bet nacionālais līdzfinansējums - 0,461 miljons eiro.

Plānots, ka tiks radīta jauna būvju lēmumu skaņošanas un pieņemšanas funkcionalitāte, nodrošinātas iepriekš nebijušas iespējas elektroniskās darba laika uzskaites datu izmantošanai būvuzraudzībā, izstrādāta BIS mobilo iekārtu lietotne, būvgružu utilizācijas uzskaites izveide un ieviesti citi būtiski jauninājumi.

BVKB direktora pienākumu izpildītājs Uldis Jansons skaidroja, ka projekta mērķis ir kāpināt būvniecības procesa efektivitāti, nozares produktivitāti un veicināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būvniecības procesa un būves dzīvescikla pārvaldībā.

"Tas uzlabos publiskās pārvaldes pakalpojumu pieejamību un nodrošinās valsts rīcībā esošu datu atkalizmantošanu. Vienlaikus tiks samazināts administratīvais slogs, ar būvniecības procesa organizēšanu saistītie izdevumi un dokumentācijas kārtošanai nepieciešamais laiks. Tāpat tiks pilnveidots būvniecības ieceres iesniegšanas un saskaņošanas process, uz risku vadību balstīts uzraudzības process, kā arī apziņošana un informēšana. Mums ir svarīgi, lai BIS būtu ne tikai funkcionāla, bet arī ērta, vienlaikus nodrošinot objektivitāti un caurskatāmību," norādīja Jansons.

Arī līdz šim ERAF projekta pirmās kārtas laikā veikti BIS pilnveides darbi - digitalizēts būvniecības dokumentācijas process - elektroniski iespējams iesniegt būvniecības ieceri un kārtot visu būvniecības administratīvo dokumentāciju līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā.

BVKB skaidroja, ka projekts ļāvis izveidot uz lietotāju vajadzībām balstītu darba vidi - izstrādāta ieceres iesniedzējam, projektētājam, būvvaldēm, kontrolējošām institūcijām un tehnisko noteikumu izdevējiem pielāgota darba vieta ar konkrētajai mērķa grupai nepieciešamajām darba plūsmām. Tāpat radīta piekļuve pārējiem būvniecības procesa dalībniekiem un visām ar būvniecības lietu saistītajām personām - tas nodrošina vienotu darba vidi un dokumentu pieejamību vienuviet.

Jau informēts, ka no 2020. gada 1.janvāra ikviena jauna būvniecības iecere būs sākama tikai elektroniski BIS - to paredz Būvniecības likums.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 2 mēneši 2 dienas portālā
Bija online 19 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē