Autoceļu uzturētājs par 1,26 miljoniem eiro veiks plānveida būvdarbus uzņēmumam piederošās būvēs Ziņas

Autoceļu uzturētājs par 1,26 miljoniem eiro veiks plānveida būvdarbus uzņēmumam piederošās būvēs

Otrdiena, 26 novembrī, 2019

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) par 1,26 miljoniem eiro noslēdzis līgumus par uzņēmumam piederošo būvju plānveida pārbūvi, atjaunošanu un nojaukšanu, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja informācija.

LAU pārstāve Anete Bertholde aģentūrai LETA norādīja, ka LAU nekustamā īpašuma portfelī ietilpst gandrīz 500 dažādu ēku un būvju, kurās periodiski tiek plānoti un veikti plaša profila būvdarbi. Iepirkuma rezultātā ir noslēgta vispārīgā vienošanās ar 11 būvkomersantiem četrās iepirkuma pozīcijās, kas aptver deviņas LAU struktūrvienības visā Latvijā.

IUB informācija liecina, ka līgumi, katrs par 114 545 eiro, noslēgti ar SIA "AZ Inter", SIA "Pretpils", SIA "P.M.G", SIA "Liepājas celtniecības sabiedrība "Būvnieks"", SIA "Latbūvnieks", SIA "LVS Building", SIA "Būvobjekts", SIA "AB Vidzemes nami", SIA "Evento" un pilnsabiedrību "Anzāģe, Build-Invest Latvia un BF Vīķi", savukārt ar SIA "Alberts GS" noslēgts līgums par 114 550 eiro. 

Bertholde norādīja, ka vispārīgā vienošanās paredz veikt dažādus plānveida būvdarbus LAU īpašumā un valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, kas ir saistīti ar esošo ēku, būvju un telpu ierīkošanu, atjaunošanu, pārbūvi, kā arī nojaukšanu. Galvenokārt šie darbi būs saistīti ar esošo ēku drošu ekspluatācijas nodrošināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu, piemēram - jumtu atjaunošanu un pārbūvi, vienkāršotu fasādes atjaunošanu (siltināšana, logu un durvju nomaiņa), apkures sistēmu ierīkošanu un pārbūvi, telpu atjaunošanas un pārbūves darbiem, kā arī žogu uzstādīšanu un citiem darbiem.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbu uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 kilometru, no tiem 9092 kilometri autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 kilometri ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 1 mēnesis 25 dienu portālā
Bija online 26 martā 10:20
Meklētājs būvniecības nozarē