Par 1,9 miljoniem eiro pārbūvēta Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Ziņas

Par 1,9 miljoniem eiro pārbūvēta Valmieras Pārgaujas ģimnāzija

Trešdiena, 3 aprīlī, 2019

Būvniecības valsts kontroles birojs pieņēma ekspluatācijā Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas (VPĢ) galveno mācību korpusu pēc tā pārbūves, informē pašvaldības pārstāve Liene Zālīte.

Pārbūvējot VPĢ, ir uzlabota drošība un telpu izkārtojums. Skolas ēkā nomainīta elektroinstalācija un gaismekļi, apkures sistēma, pārbūvēta ūdens apgādes sistēma, izbūvēta pieplūdes – nosūces ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, kā arī izbūvēta jauna ugunsdrošības sistēma. Uzstādītas ugunsdrošās durvis un atjaunota iekšējā apdare visā ēkā. Skolēnu grupu darbam izveidota atsevišķa tam paredzēta telpa. Ēkā ierīkoti moderni dabaszinību kabineti, multimediju telpa un robotikas laboratorija.

Mācību kabineti ir aprīkoti ar ergonomiskām mēbelēm, tāpat kabinetos, gaiteņos un citviet ēkā ir izvietotas arī dizaina mēbeles atbilstoši interjera projektam. Pašlaik notiek informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, robotikas un zāles aprīkojuma iegāde. Plānots, ka viss aprīkojums tiks uzstādīts līdz maija beigām.

Būvdarbus saskaņā ar SIA «SKONTO BŪVE» izstrādāto būvprojektu un SIA «Graydesign» izstrādāto interjera projektu veica SIA «R.K.C.F. RENESANSE».

VPĢ būvdarbi izmaksāja 1 888 864,55 eiro. Būvuzraudzību veica SIA «TRANZIT ASK» (tagad SIA «Marčuks») par līgumsummu 22 801,24 eiro. Savukārt autoruzraudzība veica SIA «DUAL Arhitekti» – 12 087,90 eiro.

VPĢ pārbūves darbi veikti projekta «Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas un Valmieras Viestura vidusskolas mācību vides uzlabošana un Dienesta viesnīcas Ausekļa ielā pārbūve» ietvaros. Šī projekta, kas ietver abu skolu un dienesta viesnīcas pārbūves darbus, kopējās izmaksas plānotas 9 455 347 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 5 327 520 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums no Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» prioritārā virziena «Izglītība, prasmes un mūžizglītība» 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa «Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi» – 3 729 264 eiro, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 1 278 604,79 eiro un valsts piešķirtais finansējums – 319 651,20 eiro. Neattiecināmās izmaksas 4 587 715 eiro apmērā tiek finansētas ar pašvaldības ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē. Visu projektu paredzēts īstenot līdz 2020.gada beigām.

2018./2019.mācību gada 1.septembrī Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā mācības no 7.līdz 12.klasei uzsāka 573 skolēni.

 

 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 1 mēnesis 30 dienu portālā
Bija online 8 stundas pirms
Meklētājs būvniecības nozarē