Apstiprināts jaunais Valmieras pilsētas teritorijas plānojums Ziņas

Apstiprināts jaunais Valmieras pilsētas teritorijas plānojums

Pirmdiena, 12 decembrī, 2016

 Valmiera, 9.dec., LETA. Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti apstiprinājuši jauno Valmieras pilsētas teritorijas plānojumu, aģentūru LETA informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste vides komunikācijā Līga Bieziņa.

Jaunā Valmieras pilsētas teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta 2015.gada maijā, lai aktualizētu spēkā esošo Teritorijas plānojumu atbilstoši no jauna ieviestajiem teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2015.-2030.gadam, kā arī ņemot vērā 2015.gadā grozīto Valmieras pilsētas administratīvo teritoriju.

Apstiprinātajā teritorijas plānojumā mainītās daļas ir: "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un grafiskās daļas karte "Teritorijas funkcionālais zonējums", kā arī tajā iekļautās aizsargjoslas.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", bet īstenojami būs tikai pēc diviem mēnešiem, kas ir likumā noteiktais laika posms, kurā persona var iesniegt pārsūdzību par teritorijas plānojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Līdz minēto saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai tiks piemērots spēkā esošais Valmieras pilsētas teritorijas plānojums.

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu iespējams iepazīties Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapā.

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 1 mēnesis 26 dienu portālā
Bija online 26 martā 10:20
Meklētājs būvniecības nozarē