Ašeradens: BVKB Būvniecības informācijas sistēma jāpilnveido par modernu palīgu būvniecības procesa dalībniekiem Ziņas

Ašeradens: BVKB Būvniecības informācijas sistēma jāpilnveido par modernu palīgu būvniecības procesa dalībniekiem

Piektdiena, 16 decembrī, 2016

Lai veicinātu būvniecības apjomu pieaugumu un kvalitāti, ir būtiski skaidri noteikt būvniecības procesa dalībnieku atbildību un mazināt administratīvo slogu būvniecībā. Būvniecības informācijas sistēmas pilnveidošana ļaus paātrināt būvprojektu izskatīšanu būvvaldēs un padarīs procesus caurskatāmākus.

 

Ekonomikas ministrija izveidojusi Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) sākotnējo funkcionalitāti, bet līdz ar 2017. gadu BIS uzturēšana, tālākās darbības uzlabošana un attīstība tiek nodota Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) pārziņā.

 

“Būvniecības informācijas sistēmai jākļūst par modernu e-pārvaldes rīku, kas, pirmkārt, ir ērti un operatīvi lietojams būvniecības procesa dalībniekiem, otrkārt, plaši un efektīvi izmantojams uzraudzības iestādēm, un treškārt, brīvi pieejams sabiedrībai un ikvienam interesantam, ļaujot izsekot jebkuras būves būvniecības procesam,” norāda Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

 

Tālākais darbs BIS pilnveidošanā jākoncentrē uz:

  • būvkomersantu klasifikācijas ieviešanu;
  • elektroniskās būvniecības procesa dokumentācijas aprites ieviešanu;
  • e-pakalpojuma izveidi (piemēram, būvspeciālistu iesniegumu iesniegšanai sertificēšanas iestādei);
  • kā arī VID saskarnes darbības pilnveidošanu aktuālas informācijas nodrošināšanai būvkomersantu reģistrā. 

 

BVKB turpmāk uzturēs BIS esošos reģistrus - būvinspektoru reģistru, būvspeciālistu reģistru, būvkomersantu reģistru, dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistru, ēku energosertifikātu reģistru un neatkarīgo ekspertu reģistru ēku energoefektivitātes jomā, kā arī īstenos neatkarīgo ekspertu kompetences apliecināšanas institūciju darbības uzraudzību.

 

Līdz ar BIS pilnīgu ieviešanu sabiedrība iegūs ērtu un operatīvu mehānismu, kā sekot līdzi procesiem būvniecības nozarē. Tāpat BIS pilnveidošana atvieglos būvvalžu darbu, uzlabos klientu apkalpošanas kvalitāti un samazinās klientu apkalpošanas laiku.

 

BIS uzturēšanas nodošana BVKB ļaus Ekonomikas ministrijas resursus primāri koncentrēt uz nozares politikas izstrādi, pārskatot atsevišķas procedūras, kas joprojām ir smagnējas un laikietilpīgas, precīzāk nosakot būvniecības dalībnieku atbildību, un meklējot risinājumus būvniecības kvalitātes celšanai nozarē. Tāpat ministrijas tuvākā laika darba kārtībā ir sakārtot īres tirgus tiesisko regulējumu, rast risinājumu savlaicīgai ēku bojājumu noteikšanai un novēršanai dzīvojamajās mājās, kā arī izstrādāt papildu atbalsta instrumentus īres dzīvojamo māju izveidei.

 

Nododot BIS turpmāku uzturēšanu un attīstību BVKB kompetencē, šā gada 13. decembra Ministru kabineta sēdē tika akceptēti grozījumi vairākos MK noteikumos. Detalizētāk ar tiem var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē: http://tap.mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/darbakartiba/?sede=915.

 

 

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
4 gadi 7 mēnešu 24 dienas portālā
Bija online 24 septembrī 13:22
Meklētājs būvniecības nozarē