LDz sāks sarunu procedūras par Daugavpils un Rīgas dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projektiem Ziņas

LDz sāks sarunu procedūras par Daugavpils un Rīgas dzelzceļa infrastruktūras modernizācijas projektiem

Trešdiena, 14 novembrī, 2018

VAS "Latvijas dzelzceļš" (LDz) izveidotā Iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu sākt sarunu procedūras par trīs projektu - Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācijas, Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstības un Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstības-būvniecības īstenošanu, aģentūru LETA informēja LDz Korporatīvās komunikācijas daļā.

Ņemot vērā, ka iepriekš izsludinātajās iepirkuma procedūrās saistībā ar šo projektu īstenošanu tika saņemti piedāvājumi, kas neatbilda nolikumā minētajām tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī piedāvātās līgumsummas būtiski pārsniedza šiem projektiem plānoto finanšu apmēru, LDz Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu izbeigt iepriekš izsludinātās iepirkuma procedūras minēto projektu būvniecībai. Tāpat pieņemts lēmums atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam uzsākt sarunu procedūru par šo projektu būvniecības veikšanu.

Paziņojums par iepirkuma procedūru rezultātu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Publikāciju vadības sistēmā.

Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācijas mērķis ir uzlabot TEN-T dzelzceļa tīklā ietilpstošo Rīgas dzelzceļa mezgla posmu, pārbūvējot stacijas parku un sliežu ceļus, modernizēt signalizācijas sistēmu, kā arī izbūvēt divus sliežu ceļu divlīmeņu šķērsojumus gājējiem.

Daugavpils šķirošanas stacijas attīstības projekta īstenošanas laikā plānots pārbūvēt sliežu ceļus un pārmijas Daugavpils dzelzceļa mezgla "S" parkā, modernizēt dzelzceļa inženiertehniskās būves, apgaismošanas un elektroapgādes sistēmas, kā arī tehniskās drošības sistēmas.

Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstības projekta ietvaros paredzēts izbūvēt jaunu 12 sliežu ceļu Daugavpils pieņemšanas-nosūtīšanas parku, dzelzceļa savienojuma izveidei pārbūvēt atsevišķus Daugavpils "S" parka sliežu ceļus un pārmijas. Projekta īstenotājiem būs jāpārbūvē piebraucamo sliežu ceļu, savienojošo pagriezienu un pieslēgumu izbūve, kas savienos jauno parku ar Krustpils līnijas pieeju, jāizbūvē apsardzes un ugunsdrošības sistēmas, kā arī jāizbūvē mikroprocesoru vilcienu kustības vadības signalizācijas sistēma parkam, piebraucamajam ceļam ar kopējo integrāciju eksistējošās robežojošās signalizācijas sistēmās un dispečeru vadībā.

Projektus plānots īstenot līdz 2022.gada beigām.

Kā ziņots, iepriekš izsludinātajos trīs iepirkumos pērnā gada nogalē kopā tika saņemtas septiņas sūdzības, kuras gan IUB noraidīja.

LDz iepriekš skaidroja, ka, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, līdz 2023.gadam plānots īstenot trīs apjomīgus projektus, kas paaugstinās Latvijas dzelzceļa tīkla konkurētspēju: "Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizācija", "Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība" un "Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstība". Projektu īstenošanai kopējais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 89 miljoni eiro.

Konkrēto darbu būvniecības iepirkumi 2017.gada vasaras sākumā tika pārtraukti, lai veiktu grozījumus iepirkumu procedūru dokumentācijā. Oktobrī šo projektu trīs būvniecības iepirkumi izsludināti no jauna, savukārt novembrī pagarināts pieteikšanās termiņš.

Iepriekš izsludinātajos iepirkumā par Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava-Mangaļi-Ziemeļblāzma modernizāciju prognozētā līgumcena bija 24,2 miljoni eiro, bet Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstības projekta prognozētā līgumcena bija 36 miljoni eiro. Savukārt iepirkumā par Daugavpils pieņemšanas parka un tam piebraucamo ceļu attīstību prognozētā līgumcena bija 42,731 miljons eiro.

LDz ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un LDz koncerna vadošais uzņēmums.

Avots: LETA
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 1 mēnesis 25 dienu portālā
Bija online 26 martā 10:20
Meklētājs būvniecības nozarē