OIK reforma un provizoriskā ietekme Ziņas

OIK reforma un provizoriskā ietekme

Pirmdiena, 21 novembrī, 2016

Ierosinājums no 2018. gada 1. janvāra mainīt obligātās iepirkuma komponentes (OIK) finansēšanas modeli ļaus mazināt ražošanas uzņēmumu OIK maksājumus, būtiski palielinot to konkurētspēju, lai rūpniecības uzņēmumi savu darbību varētu attīstīt Latvijā, nodrošinot darba vietas un līdz ar to labklājības celšanos iedzīvotājiem.

Jaunais OIK modelis paredz mazināt izmaksas par patērēto elektroenerģiju vairākumam mājsaimniecību, vienlaikus nodrošinot valsts iepriekš uzņemto saistību izpildi – sniegt atbalstu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā. Reforma paredz ieviest OIK maksājumu dalījumu divās daļās - pēc elektroenerģijas patēriņa un pēc pieprasītās pieslēguma jaudas.

Ekonomikas ministrija aicina visus elektroenerģijas patērētājus savlaicīgi izvērtēt pieslēgto jaudu nepieciešamību un atteikties no liekajām jaudām, tādejādi kāpinot pieslēguma efektivitāti un samazinot savas izmaksas par patērēto elektroenerģiju. Kalkulators par OIK diferencēšanas provizorisko ietekmi (excel fails) Provizoriskā ietekme uz mājsaimniecību ikmēneša maksājumiem Ministrijas veiktie aprēķini liecina, ka pēc izmaiņu stāšanās spēkā rēķins par elektroenerģiju nemainīsies vai samazināsies aptuveni 2/3 mājsaimniecību.

Provizoriskās ikmēneša rēķina izmaiņas mājsaimniecībām pēc OIK diferencēšanas (bez PVN):   Aizsargātajiem lietotājiem arī turpmāk tiks kompensēts elektroenerģijas izmaksu pieaugums, ja tiem tāds būs. Aizsargātie lietotāji ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimenes (personas), kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kuras lieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām.

Lai saņemtu aizsargātā lietotāja pakalpojumu, personai, kura atbilst aizsargātā lietotāja kritērijiem, vai tās pārstāvim jāpiesakās: pašvaldībā, ja persona atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam; pie aizsargātā pakalpojuma sniedzēja (šobrīd AS “Latvenergo”), ja persona atbilst daudzbērnu ģimenes vai ģimenes ar bērnu invalīdu, vai personas ar I grupas invaliditāti statusam. Pietiekties pie AS “Latvenergo” var elektroniski klientu apkalpošanas portālā (www.elektrum.lv) vai klātienē klientu apkalpošanas centrā.

Plašāka informācija pieejama šeit. Juridiskie patērētāji, kas pieslēgti pie 0,4 kV sprieguma, OIK maksājumu samazināšanos izjutīs, ja to pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāte būs virs 13%. Savukārt tie patērētāji, kas pieslēgti pie 6- 20 kV vai 110 kV sprieguma, OIK maksājuma samazināšanos izjutīs pie pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes virs 16%.

Provizoriskā ietekme uz juridisko personu ikmēneša maksājumiem Juridiskajām personām maksājumu izmaiņas būs atkarīgas no pieslēguma elektrotīklam (sprieguma, pieprasītās jaudas) un elektroenerģijas patēriņa apjoma.

Jo efektīvāk lietotājs izmanto savu pieslēgumu, jo mazāks būs OIK maksājuma apmērs uz vienu MWh. Juridiskie patērētāji, kas pieslēgti pie 0,4 kV sprieguma, OIK maksājuma samazināšanos izjutīs, ja pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāte būs virs 13%.

Savukārt tiem patērētājiem, kuru efektivitāte ir zemāka, OIK maksājums pieaugs. Patērētāji, kas pieslēgti pie 6-20 kV vai 110 kV sprieguma, OIK maksājuma samazināšanos izjutīs, ja pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitāte būs virs 16% (pārsvarā tie ir apstrādes rūpniecības uzņēmumi). OIK maksājumu atkarība no pieslēguma jaudas izmantošanas efektivitātes atspoguļota attēlā.

OIK sistēmiskā risinājuma provizoriskā ietekme uz juridiskajiem patērētājiem Informācija par pieslēgumiem, slodzes izmaiņām  un efektīvās slodzes izmantošanu pieejama AS “Sadales tīkls” tīmekļa vietnē.   

Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 3 mēneši 23 dienas portālā
Bija online 6 minūtes pirms
Meklētājs būvniecības nozarē