JELGAVA: Konkurss par sakoptāko pilsētvides objektu Ziņas

JELGAVA: Konkurss par sakoptāko pilsētvides objektu

Ceturtdiena, 7 jūnijā, 2018

No 28. maija līdz 10.jūnijam Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina tradicionālo konkursu, kurā ikviens iedzīvotājs var pieteikt sakoptākos pilsētvides objektus - sakoptāko privātmājas teritoriju, zaļāko daudzdzīvokļu mājas logu, lodžiju vai balkonu, sakārtotāko daudzdzīvokļu namu pagalmu, sakoptāko valsts vai pašvaldības iestādi, ražošanas uzņēmumu vai sabiedrisko objektu.

Notiks konkurss par sakoptāko pilsētvides objektu
Objektus var pieteikt šādās nominācijās:

  • Zaļākais daudzdzīvokļu mājas loga, lodžijas vai balkona noformējums;
  • Sakoptākā privātmājas teritorija;
  • Sakoptākais daudzdzīvokļu nama pagalms;
  • Sakoptākā valsts vai pašvaldības iestāde, ražošanas uzņēmums vai sabiedriskais objekts.

Vērtējot konkursam pieteiktos objektus, ņems vērā kā tas iekļaujas pilsētvidē, tā pārskatāmība no ielas un galvenajiem cilvēku kustības virzieniem; objekta labiekārtojums - ierīkoto apstādījumu, celiņu, laukumu, ūdens krātuvju, mazo arhitektūras formu u.tml. kompozīcija un izvēles pamatotība, žoga caurskatāmība; kā arī objekta uzturēšanas stāvoklis. Pēc konkursa komisijas lēmuma konkursā var tikt vērtēti arī tie objekti, kuri ir atbilstoši konkursa nosacījumiem, bet nav pieteikti dalībai konkursā.

Žūrijas komisija var noteikt papildus nominācijas vai izslēgt kādu no tām, noteikt vairākus uzvarētājus vienā nominācijā, piešķirt veicināšanas vai speciālbalvas, atbilstoši noteiktajam balvu fondam. Konkursā netiek vērtēti iepriekšējo divu gadu konkursa uzvarētāji.

Balvas saņems konkursa uzvarētāji un izlozes kārtā arī viens no objektu pieteicējiem.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti pasākumā, kas notiks 19.jūnijā. Par to uzvarētāji tiks informēti personīgi.

Vērtēšanas komisiju vadīs Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos Jurijs Strods. Komisijas sastāvā būs Būvvaldes vadītāja – galvenā arhitekta vietniece, Arhitektūras un pilsētvides sektora vadītāja Zeltīte Bīmane, Būvvaldes galvenā māksliniece Laura Vizbule, Būvvaldes ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” projektu vadītāja Eva Kidere un pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja, Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta.

Objektus konkursam var pieteikt personīgi Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā (Lielajā ielā 11), pa tālruni 63005558 vai elektroniski, rakstot uz e-pastu: prese@dome.jelgava.lv. Piesakot objektu, jānorāda nominācija, objekta adrese, īpašnieks, pieteicēja vārds, uzvārds un telefona numurs.

Konkursa dalībnieki piekrīt savu personas datu apstrādei un saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu tam, ka viņa personas dati var tikt izmantoti publicitātes nodrošināšanai saistībā ar Konkursa norisi.

Avots: jelgava
Sandra Fomina @nadja
žurnāliste
2 gadi 3 mēneši 28 dienu portālā
Bija online 29 maijā 16:29
Meklētājs būvniecības nozarē