Gatavojoties būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanas ieviešanai, notiks apmācības vairāk nekā 300 būvvalžu darbiniekiem Ziņas

Gatavojoties būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanas ieviešanai, notiks apmācības vairāk nekā 300 būvvalžu darbiniekiem

Trešdiena, 16 maijā, 2018

Līdz 30.jūnijam Latvijas būvvaldēm un iestādēm, kas veic būvvaldes funkcijas, notiks apmācības darbam Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), lai sagatavotos būvniecības ieceres un būvatļaujas e-saskaņošanas ieviešanai, kas paredzēta 2018.gada jūlijā, informēja Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB).

Šobrīd Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta "Būvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība" ietvaros notiek BIS pilnveide, kas nākotnē ļaus nodrošināt pilnībā digitālu būvniecības procesa pārvaldību (iecere, būvniecība, ekspluatācija), kur visi ar būvi saistītie dati būs vienuviet - kā "digitālajā būves dokumentu plauktā". Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, samazināt administratīvo slogu, uzlabot pakalpojumu pieejamību un veicināt valsts pārvaldes efektivitāti.

Līdz 30.jūnijam turpināsies sistēmas lietotāju klātienes apmācības projekta ietvaros no jauna izveidotai BIS funkcionalitātei "Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšana un saskaņošana". Mācību ietvaros nākamie sistēmas lietotāji - būvvalžu darbinieki - uzzinās vispārīgu informāciju par BIS publisko portālu un apgūs elektroniski iesniegta projekta saskaņošanas soļus, būvatļauju un būvprojektu grozīšanu, citas izmaiņas būvniecības lietas dokumentos, kā arī ar tehnisko noteikumu izdevēju darbību saistītas un citas funkcijas. Apmācības nodrošina SIA "Tieto Latvia".

Līdzās būvvalžu darbinieku apmācībai projekta gaitā plānotas arī mācības būvniecības industrijas pārstāvjiem (arhitektiem, projektētājiem), inženierkomunikāciju īpašnieku pārstāvjiem, kas izsniedz tehniskos noteikumus, kā arī BIS publiskās daļas lietotājiem (būvniecības ieceres iesniedzējiem). Šiem sistēmas lietotājiem tuvākajā laikā būs pieejami mācību videomateriāli un prezentācijas.

Būvniecības informācijas sistēma "www.bis.gov.lv" ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, kā arī uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie e-pakalpojumi. Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami seši reģistri un 30 e-pakalpojumi.

Avots: LETA
Agrita Kalva @agrita_kalva
mārketinga speciāliste
11 mēnešu 15 dienu portālā
Bija online 05 jūlijā 17:48
Meklētājs būvniecības nozarē